HERRIE OM SCHIPHOL

De in het artikel 'Herrie om Schiphol' (W&O, 19 september) genoemde array-technologie zal geen soelaas bieden aan omwonenden van Schiphol als men blijft uitgaan van het standpunt dat 25% van de bewoners (35 Ke-grens) ernstige hinder mag ondervinden van het vliegverkeer. In de in het artikel genoemde Wet Geluidhinder zijn de grenswaarden voor industrielawaai en geluid van wegverkeer gebaseerd op een grens van 10% van omwonenden die ernstig gehinderd mogen worden door het lawaai. Als er 'absurditeiten' in de zonering van Schiphol weggehaald worden, zou deze absurditeit eerst moeten worden aangepakt.

De voorgestelde technologie is een voorbeeld van schijnwetenschap waarbij geluid tot enige cijfers achter de komma wordt gemeten, maar de bijbehorende normering met de 'botte bijl' wordt vastgesteld. De in het artikel genoemde saneringsgrens ligt overigens niet bij de 35 Ke-grens maar bij 40 Ke.

    • Ir. H. Oostwijn