Franstalige buurlanden achter Congo; Succes voor Kabila

LIBREVILLE, 26 SEPT. President Kabila van Congo heeft gisteren een diplomatiek succes geboekt tijdens een topontmoeting met leiders uit Franstalig Midden-Afrika. De staatshoofden veroordeelden unaniem de “agressie” tegen Congo, maar noemden de “agressors” niet bij naam.

De topconferentie, die was belegd door de president van Gabon, Omar Bongo, werd gehouden in de Gabonese hoofdstad Libreville. Het beraad mondde uit in een slotverklaring waarin de aanwezige leiders steun betuigden aan Kabila, die sinds 2 augustus wordt geconfronteerd met een door Tutsi-soldaten geleide revolte tegen zijn bewind. De opstand wordt gesteund door de buurlanden Oeganda en Rwanda.

De top werd bijgewoond door de staatshoofden van Congo, Congo-Brazzaville, Gabon, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Equatoriaal Guinee en Tsjaad en door ministers uit Kameroen en Angola. In het afsluitende communiqué, dat werd voorgelezen door de Gabonese minister van Planning, Jean Ping, heet het dat “de agressie tegen de Democratische Republiek Congo een duidelijk geval is van inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van dat land”.

In de slottekst worden Oeganda en Rwanda, Kabila's voormalige bondgenoten die hem vorig jaar aan de macht hielpen en die hij nu beschuldigt van een invasie ter ondersteuning van de rebellen, niet met name genoemd. Het communiqué roept op tot “de terugtrekking van de buitenlandse troepen achter de agressie”, een staakt-het-vuren, respect voor de territoriale onschendbaarheid van Congo en voortzetting “van het democratiseringsproces waartoe de regering van Congo zich heeft verplicht”. Die laatste zinsnede verwijst naar de jongste verklaring van Kabila dat hij van plan is in april volgend jaar presidentsverkiezingen te houden. De rebellen verwijten Kabila machtsmisbruik en corruptie.

De in Libreville aanwezige leiders besloten tot de vorming van een bemiddelingscommissie onder voorzitterschap van president Bongo, de langst zittende leider in Franstalig Afrika na president Eyadema van Togo. Gabon onderhoudt uitstekende betrekkingen met het voormalige koloniale moederland Frankrijk.

De relaties tussen Congo en zijn Franstalige buren waren sinds de machtsovername door Kabila uiterst koel, aangezien die laatste hen ervan verdacht onder één hoedje te spelen met Frankrijk. Parijs wordt door de regering in Congo beschouwd als een trouwe bondgenoot van Kabila's voorganger, de vorig jaar verdreven en kort daarna overleden Mobutu.

De top in Libreville wordt door waarnemers uitgelegd als een diplomatiek succes voor Kabila, die al eerder militaire bijstand kreeg van Angola, Zimbabwe en Namibië. (AFP, Reuters)