Files

De stelling van de heer Nicolai dat de files veel te veel aandacht krijgen is onterecht en ongenuanceerd (NRC Handelsblad, 8 september). De toenemende kosten van files (verlies van productieve uren) maken Nederland bijvoorbeeld steeds onaantrekkelijker als Europese vestigingsplaats van bedrijven. De economische groei staat dus op het spel.

Door cijfers af te zetten tegen nietszeggende totalen wekt de heer Nicolai de indruk dat het allemaal zo erg niet is. Hij stelt bijvoorbeeld, dat de totale wachttijd van Nederlanders in de file slechts een klein gedeelte vormt van de totale tijd die we in de auto doorbrengen. Wat zegt dat over de hinder en de kosten van toch een grote groep automobilisten die dagelijks met files te maken krijgen? Niets dus. Zo'n macrobenadering gaat voorbij aan de realiteit.

In 1997 stonden er in totaal 15.866 files met een totale lengte van 68.000 kilometer. De jaarlijkse maatschappelijke kosten: 1,7 miljard gulden en ruim een miljoen arbeidsverliesuren.

De heer Nicolai rekent voor dat dat per persoon neerkomt op 110 gulden per jaar, en vindt dat niet veel. Zo 'vergruisd' gaat het inderdaad om een betrekkelijk gering bedrag. Anders wordt het, wanneer je je afvraagt wat je met 1,7 miljard gulden kunt doen. In elk geval kun je met dat bedrag heel wat knelpunten in het wegennet oplossen.

het valt met de door files veroorzaakte hinder geenszins mee. Het probleem is wel degelijk groot. De suggestie dat wanneer je de files geen aandacht geeft, ze vanzelf minder belangrijk worden is nogal naïef. Een probleem als dit verdwijnt niet zomaar door het te negeren. Sterker nog: het zal groter worden.

    • Mr John A. Hoekzema
    • Bondsvoorzitter Bovag