Fatsoenslessen 1

In het artikel 'Arts krijgt les in fatsoen bij omgang met patiënt' (NRC Handelsblad, 22 september) wordt de suggestie gewekt dat de medische faculteit van de Universiteit van Amsterdam de eerste medische faculteit is waar 'fatsoen' en 'respect' onderwezen en getoetst worden. Dat is niet het geval.

Blijkens een inventarisatie in 1992 worden deze onderwerpen in alle Nederlandse medische faculteiten gedoceerd en meegenomen in de beoordeling. Nieuw in Amsterdam is dat deze onderwerpen pas na dik vier jaar studie, in het eerste co-schap getoetst wordt. In de medische faculteit van de Universiteit Maastricht is de kwaliteit van de communicatie en de respectvolle bejegening sinds 1981 onderdeel van de vaardigheidstoetsing in het eerste- tot en met het zesde studiejaar.

    • J. van Dalen