'Euro-som MKB is fout'

UTRECHT, 26 SEPT. Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is nauwelijks voorbereid op de komst van de euro. “Dat is bedreigend”, zegt W. W. Boonstra, projectleider EMU van de Rabobank. “Bedrijven zouden moeten nadenken over de strategische gevolgen van de komst van de euro, want het wordt per 1 januari een fundamenteel andere markt in Europa.”

Eind juni had weliswaar ongeveer de helft van het de Nederlandse bedrijven “nagedacht” over de komst van de euro (per 1 januari 1999 voor giraal verkeer, per 1 januari 2002 ook voor het muntenverkeer). Maar minder dan 20 procent was ook werkelijk begonnen met de voorbereidingen. “Ik verwacht dat de komende maanden nog heel wat bedrijven wakker zullen schrikken”, zei Boonstra. In de trant van: “hé, we hebben nog maar één kwartaal.”

In praktijk zal het bedrijfsleven per 1 januari niet direct met een ramp worden geconfronteerd, verwacht Boonstra. “De meeste bedrijven kunnen gewoon naar de banken stappen. Die hebben zich wel voorbereid, ze moesten wel.” Als bedrijven al bezig zijn, dan blijft dat meestal beperkt tot het aanpassen van de automatisering en de administratie. Ze hebben niet met hun klanten gepraat, ze hebben niet over hun marketing nagedacht.

De bank noemt het dan ook zorgelijk dat ondernemers te weinig beseffen hoe fundamenteel de veranderingen zullen zijn. Boonstra: “Als je bedrijven vraagt wat ze verwachten van de loonkosten, zeggen ze dat die waarschijnlijk zullen stijgen. Als je ze vraagt naar de prijzen, verwachten ze dat die waarschijnlijk wat zullen dalen door de komst van de euro. En als je ze dan vraagt naar de winst, verwachten ze dat die ook zal stijgen.” Dat sommetje klopt niet, wilde Boonstra aangeven.

De kosten die gepaard gaan met de invoering van de euro zijn aanzienlijk. De Nederlandsche Bank becijfert de kosten op 5,3 miljard gulden (voor de omwisseling, de automatisering, opleiden van het personeel en dergelijke). Maar de baten liggen hoger.

De directe baten - het wegvallen van valutarisico, van omwisselkosten, van de kosten voor Europees betalingsverkeer - bedragen zo'n 2,3 miljard gulden. De indirecte baten op langere termijn kunnen daar nog eens 4,2 miljard aan toevoegen.

Het zal voor het bedrijfsleven minimaal acht maanden en maximaal zo'n dertig maanden duren voordat de kosten zijn terugverdiend. Vandaar het advies van de Rabobank: bekijk welke aanpassingen al per 1 januari noodzakelijk zijn en wacht met andere maatregelen eventueel die wat later genomen kunnen worden. “Neem, als dat kan, nu nog geen softwarepakket met kinderziektes, maar wacht af tot het pakket uitgbreid is gestets.”

De kosten van de invoering van de euro voor de drie grootbanken (Rabo, ING en ABN Amro), schatte Boonstra op 1,5 miljard gulden. Bovendien lopen de banken dor het wegvallen van de Europese valuta jaarlijks zo'n 100 miljoen gulden aan inkomsten mis. “Voor ons zijn er geen korte termijn baten”, zei Boonstra.