Bond hekelt werkdruk bij korpsen van politie

AMSTERDAM, 26 SEPT. De Nederlandse Politiebond (NPB) wil het voor korpsen moeilijker maken surveillanten aan te nemen. De werkdruk van de 'gewone' agent groeit namelijk alleen maar, omdat surveillanten niet al het politiewerk mogen doen. Bij een betere, dus duurdere arbeidspositie van de surveillanten, moeten korpsen meer nadenken over het aannemen van deze mensen, vindt voorzitter H. van Duijn van de bond.

Surveillanten kunnen niet overal op af, omdat zij geen wapen mogen dragen. Verder doen zij geen avond- of weekeindediensten. De politieagenten moeten hierdoor vakantie of verlof uitstellen.

Volgende maand beginnen de CAO-onderhandelingen met minister Peper van Binnenlandse Zaken. Eén van eisen van de NPB is dat surveillanten een langdurig contract kunnen krijgen met betere vooruitzichten.

Van Duijn vindt het niet nodig hun taken uit te breiden, maar goede mensen moeten wel kunnen doorstromen tot de rang van agent, stelt hij. Hij verwacht overigens weinig sympathie bij de korpsbeheerders voor zijn ideeën.

Volgens E. d'Hondt, voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad, bestaan er bij de korpsen weinig problemen met de surveillanten, maar zegt erbij geen echt zicht in de situatie te hebben. “We proberen het aantal surveillanten te beperken, anders krijg je verdringing. De afspraak is dat surveillanten maximaal tien procent van de operationele sterkte mogen uitmaken en dat vind ik al heel wat.” (ANP)