Besluit Schiphol op basis foute cijfers; Kamer verlangt opheldering kabinet

DEN HAAG, 26 SEPT. Het kabinetsbesluit om Schiphol de komende vijf jaar met 100.000 vluchten extra te laten groeien, is genomen op basis van onvolledige en te optimistische gegevens over de te verwachten geluidshinder.

Zowel Schiphol zelf als het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) geeft dit nu toe. Ze geven elkaar de schuld.

Volgens de PvdA zit er “een onbegrijpelijke discrepantie” tussen wat voormalig minister van Verkeer en Waterstaat Jorritsma de Tweede Kamer dit voorjaar heeft gemeld en de werkelijkheid. Woordvoerder R. van Gijzel zegt dat nu duidelijk is dat de groeiplannen van Schiphol tot 2003 niet in de voorgenomen vorm kunnen worden uitgevoerd.

GroenLinks-fractieleider Paul Rosenmöller noemt het een “buitengewoon kwalijke zaak” dat de Tweede Kamer door het kabinet op het verkeerde been is gezet. “Als we zo moeten werken, zijn we geen knip voor de neus waard als parlement.” Hij wil de kwestie volgende week aan de orde stellen in de Kamer. Ook het CDA-Kamerlid Reitsma zegt “geschrokken te zijn” van de nieuwe feiten. Er moet zo snel mogelijk een debat komen. “De onzekerheid mag niet blijven”, aldus Reitsma.

Het kabinet besloot in maart dat Schiphol met 20.000 vluchten per jaar extra mocht groeien. De Kamer en toenmalig minister De Boer (VROM) gingen hiermee akkoord op voorwaarde dat er slechts circa 12.000 woningen geluidsoverlast zouden ondervinden. Uit een onderzoek van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium bleek dat dit streven haalbaar was. Destijds werd echter met name in kringen van de oppositie al getwijfeld aan de officiële cijfers.

Nu noemt ook Schiphol deze berekeningen “niet correct” omdat het baangebruik te optimistisch is getaxeerd. Het NLR stelt op zijn beurt dat voor een nauwkeurige beoordeling gedetailleerde informatie nodig is, die destijds “niet is inbegrepen in de door Schiphol aangeleverde cijfers”. Dat is ook de mening van directeur-generaal J. Weck van de Rijksluchtvaartdienst (RLD).

Uit interne stukken van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waar deze krant via de Wet Openbaarheid van Bestuur inzage in kreeg, blijkt dat Schiphol “gecorrigeerde cijfers voor aangepast baangebruik” zou leveren. Volgens de luchthaven is dat inderdaad gebeurd en is Schiphol nooit om aanvullende informatie gevraagd door het NLR en de RLD. Een zegsman onderstreept bovendien dat altijd is gezegd dat het getal van 12.000 gehinderde woningen onhaalbaar is.

Het kabinet heeft zich bij monde van premier Kok en minister Netelenbos stevig gecommitteerd aan de grens van circa 12.000 geluidsbelaste woningen.

    • Floris van Straaten
    • Joost Oranje