APPLE

Verheugd over de aandacht en bedroefd over de toon, las ik het stuk van de hand van Maarten Boddaert over de iMAC ('Computer zonder floppy, W&O 19 sept.) Waarom is er bij hem toch zo'n meewarige houding? Waarom nou toch niet eens gewoon toegegeven dat het leuk is dat er een superbetrouwbare en gebruiksvriendelijke computer bestaat en dat het eigenlijk maar raar is dat iedereen zo wegloopt met Wintel-producten die technologisch minstens vier jaar achterlopen (eigen woorden van Microsoft!). En kijk nu toch eens naar uw eigen gebruik van floppy's. Voor die paar keer dat het handig is, is een internetaansluiting bij een computer die wel een floppydrive heeft voldoende.

Boddaert noemt Virtual PC waarmee elke windowstoepassing is te gebruiken, 'maar ja, waarom zou je dan nog een iMAC kopen?' Welnu, omdat je dan een computer hebt die uiterst betrouwbaar is, geen onverwachte en ondoorgrondelijke foutmeldingen te pas en te onpas op je afvuurt en een die je als gebruiker op je gemak stelt in plaats van tot wanhoop te drijven omdat (bijvoorbeeld) de machine zijn eigen cd-drive niet kan vinden en je dan vraagt om de originele windows diskettes en je zo een dag lang trial-en-error in het vooruitzicht stelt als zo'n, niet eens zeldzame, ramp zich voordoet. Trouwens, de stelling dat de software voor MacOS zo moeilijk verkrijgbaar zou zijn is natuurlijk helemaal uit de lucht gegrepen. Inderdaad, de belastingdienst heeft ervoor gekozen geen Mac-versie van hun pakket uit te brengen, omdat over twee jaar (inmiddels anderhalf) dit soort toepassing toch standaard in platform-onafhankelijke code wordt gemaakt. Het koppelen aan het eigen, door remmende voorsprong incompatibele, systeem zou nu te kostbaar worden. Dat de NS de reisplanner niet voor Mac heeft uitgebracht is net zo onterecht en onnodig, de reisplanner draait al op Internet en kan dus gewoon voor een Mac worden omgezet. Dit kost niet vele miljoenen zoals ze zichzelf hebben wijsgemaakt. Maar het gaat toch echt te ver te stellen dat door het ontbreken van Mac-versies van de reisplanner en de belastingdiskette het onzinnig zou zijn een iMAC te kopen! En spelletjes, ach, als dat de olie van de maatschappij dient te zijn... Afsluitend: nee, ik heb niets te maken met Apple. Ik ben ambtenaar en werk tot mijn niet geringe ongenoegen dagelijks op een Windows-machine (voor zover het ding niet onaangekondigd stilvalt of mij vertelt dat hijzelf een ongeldige bewerking heeft gedaan en zal gaan sluiten). Ook ik dacht vroeger dat Windows het helemaal was, Apple was suf en voor de grafici. Vier jaar geleden stapte ik toch over en sloeg me voor mijn kop dat ik dat niet eerder gedaan heb. Ik vind gewoon dat iedereen de kans moet hebben te genieten van werkelijk prettige software en daarmee geïntegreerde hardware. Apple dus.

    • Diederik van der Staay