Apothekers laken kritische Oudkerk

DEN HAAG, 26 SEPT. Apothekers moeten per jaar gemiddeld 180.000 gulden aan bonussen en kortingen van groothandel en industrie zien te krijgen om hun apotheek draaiende te kunnen houden. Met overheid en politiek is al in 1991 afgesproken dat de kosten van de praktijk van een apotheker uit inkomsten van deze inkoopvoordelen mogen worden betaald, voor zover die kosten niet worden gedekt door het bedrag dat per aflevering wordt betaald.

Dat schrijft de apothekersorgansatie KNMP aan het Tweede Kamerlid Oudkerk (PvdA), die eerder deze week in felle bewoordingen zijn afkeuring uitsprak over contracten tussen apothekers en farmaceutisch concern GlaxoWellcome. De apothekers krijgen van deze fabrikant bonussen en kortingen in ruil voor informatie over de omzet van één van hun producten. De uitspraken die Oudkerk in reactie daarop deed, behelzen een onjuist beeld van het inkomen van apothekers, stelt de beroepsorgansatie.

De vergoeding voor de praktijkkosten is tien jaar geleden voor het laatst vastgesteld en dient ter leniging van onder meer personeels-, huisvestings-, automatiserings- en administratiekosten. Als al die kosten zijn betaald, zou een norminkomen van 170.000 gulden voor de apotheek over moeten blijven. Dat correspondeert met een brutojaarsalaris van 122.000 gulden van een werknemer wiens sociale lasten en pensioenopbouw door de werkgever worden betaald.

De apotheker krijgt voor elke aflevering aan de patiënt - de zogeheten receptregel - een bedrag van 10,80 gulden. Hij levert 66.000 receptregels per jaar af, wat neerkomt op een totaal van 710.000 gulden. Uit accountantsonderzoek blijkt echter dat die praktijkkosten nu 890.000 gulden op jaarbasis bedragen. De apotheker moet dus 'fondsen' aanboren om dat gat van 180.000 gulden te vullen.

De overheid is volkomen bekend met de gewraakte bonussen en kortingen, zo stelt de KNMP, want die heeft al een forfaitaire korting ingeboekt op die vergoeding per receptregel, juist met het oog op die kortingen. Daarbij komt dat de apotheekeigenaren dit jaar zijn verplicht 60.000 gulden extra korting door te geven aan de zorgverzekeraar - en dus de patiënt - via een verlaging van de vergoeding voor geneesmiddelen. Volgend jaar komt daar 90.000 gulden bij.

Alle apothekers in Nederland brengen op die manier 200 miljoen gulden bijeen. Op die manier komen bonussen en kortingen dus wel degelijk ten goede aan de patiënt, zo blijkt uit de brief van de KNMP. En anders dan Oudkerk stelt is er dus ook geen sprake van enkel 'overwinst'.