Akkoord over personeel van Kodak-fabriek

De directie van de Kodak-fabriek in Soestduinen en de vakbond FNV Bondgenoten hebben een principe-akkoord bereikt over het gedwongen ontslag voor 202 van de 216 werknemers. Volgens FNV-bondgenoten is de Ondernemingsraad van Kodak van plan positief over de ontslagregeling te adviseren. Half september strandden de onderhandelingen op een schadeloosstelling voor werknemers van 55 jaar en ouder.

Het akkoord houdt in dat werknemers van 57,5 jaar en ouder het bedrijf kunnen verlaten met 85 procent van hun laatste salaris, tot hun pensioen. Personeel tussen 55 en 57,5 jaar krijgt een schadeloosstelling van een maandsalaris per dienstjaar. Werknemers van 40 tot 50 jaar krijgen anderhalf maandsalaris per gewerkt jaar, mensen boven de 50 krijgen per dienstjaar twee maanden. Voor Kodak-werknemers tot 54 jaar die op of na 1 december ontslagen worden is afgesproken dat ze recht houden op dezelfde schadeloostelling na een ontbindingsverzoek aan de kantonrechter. Daarnaast vormt de Kodak-directie een vertrekfonds van 1,6 miljoen, bedoeld om werknemers te helpen aan een andere baan. Valt het nieuwe salaris slechter uit, dan volgt compensatie tot het niveau van het vorige loon.

Veertien mensen van de distributie kunnen in Soestduinen aan de slag blijven. De productie van de Kodakfabriek, waar films, fotopapier en chemicaliën voor de grafische industrie worden gemaakt, verhuist naar andere delen van de wereld.