Wereldbank leent record door Azië

WASHINGTON, 25 SEPT. De Wereldbank heeft in het eind juni afgelopen boekjaar leningen toegezegd voor een recordbedrag van 28,6 miljard dollar (ruim 54 miljard gulden).

De forse groei is vooral toe te schrijven aan de bijdragen van de bank aan de steunprogramma's voor crisislanden in Azië.

Op de deelneming van de Wereldbank aan de door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) opgezette steunoperaties in Azië is de nodige kritiek geweest. De bank, opgericht voor ontwikkeling en armoedebestrijding in de Derde Wereld, zou zich niet moeten lenen voor het redden van landen met liquiditeitsproblemen, aldus critici. Dat zou al hememaal niet mogen voor Zuid-Korea, dat de status van ontwikkelingsland formeel is ontstegen.

Maar de Wereldbank geeft in haar gisteren gepubliceerde jaarverslag aan dat de steun wel degelijk onder haar taak valt omdat in Oost-Azië enorme verworvenheden op het gebied van ontwikkeling op het spel staan.

“De crisis vormt een bedreiging voor een van de opmerkelijkste economische prestaties van deze eeuw. Wat in Azië tot stand is gebracht, is mogelijk de effectiefste armoedebestrijding in de geschiedenis”, aldus de bank.

Zuid-Korea kreeg in het afgelopen boekjaar 5 miljard dollar aan leningen toegezegd en was daarmee verreweg de grootste kredietnemer van de bank. Daarna komen China (2,62 miljard dollar), India (2,14 miljard), Mexico (1,77 miljard), Rusland (1,63 miljard), Brazilië (1,62 miljard) en Argentinië (1,33 miljard).