Tweede Kamer geschokt over CRI-rapport

DEN HAAG, 25 SEPT. De Tweede Kamer heeft gisteren geschokt gereageerd op een rapport van de Algemene Rekenkamer over de Centrale Recherche Informatie (CRI). Uit het rapport blijkt dat de uitwisseling van recherche-informatie tussen de CRI en de politieregio's ernstige gebreken vertoont. Minister Korthals (Justitie) en de CRI zelf onderschrijven de bevindingen van de Algemene Rekenkamer. De leiding van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), waaronder de CRI valt, wil verbeteringen doorvoeren.