Staatscommissie lokale hervorming

DEN HAAG, 25 SEPT. De Groningse commissaris van de koningin Alders (PvdA) en zijn voorganger Vonhoff (VVD) gaan deel uitmaken van de staatscommissie die zich moet bezighouden met de hervorming van de gemeentebesturen, waaronder de mogelijke invoering van een referendum over de keuze van een nieuwe burgemeester. Voorzitter van de commissie is de Groningse hoogleraar staatsrecht D. Elzinga. De commissie moet nagaan of het mogelijk is het bestuurlijk model van gemeenten te wijzigen. Nu zijn college van B en W en gemeenteraad samen de baas. In het paarse regeerakkoord is een voorkeur uitgesproken voor model waarbij het college regeert en de gemeenteraad controleert.