Rabobank: minder groei

UTRECHT, 25 SEPT. Donkere wolken pakken zich samen, de signalen staan op rood. Daarom verwacht de Rabobank dat de economische groei in Nederland volgend jaar 0,5 tot 1 procent lager zal uitvallen dan dit jaar.

Dat zei W.M. van den Goorbergh, lid van de hoofddirectie van de Rabobank gisteren in een toelichting op het jaarlijkse rapport Cijfers & Trends.

De bankier wees op de toegenomen risico's (Azië, Japan, Rusland en Latijns-Amerika), maar wilde niet spreken van een recessie (twee achtereenvolgende kwartalen van krimping).

“Op wereldschaal zou er sprake kunnen zijn van enige negatieve groei, maar ik ga voor 1999 uit van een gestaag doorgroeiende economie in de geïndustrialiseerde wereld.”

In Europa speelt een drietal positieve factoren die economische groei in stand kan houden: de lage rente (goed voor investeringen, de lage inflatie (goed voor de koopkracht) en de komst van de Europese Monetaire Unie, die zal leiden tot nieuwe bedrijvigheid. Daartegenover staan de loondruk en de erosie van de winstmarge op producten.