Profielschets burgemeester Apeldoorn valt in zwart gat

Het gemeentebestuur van Apeldoorn wil graag zijn burgers zo nauw mogelijk betrekken bij de keuze van een niewue burgemeester. Die goede bedoeling is echter nauwelijks gehonoreerd.

APELDOORN, 25 SEPT. D. Brouwer, tot 1983 vele jaren kabinetschef bij de gemeente Apeldoorn, had zich nog zo gehaast om op tijd in de raadszaal te zijn. “Ik dacht dat er geen plaats meer vrij zou zijn.” Met enig ongeloof beziet hij de vele lege stoelen. De bevolking van Apeldoorn lijkt zich nog geen zorgen te maken over de komst van een nieuwe burgemeester.

De gemeenteraad van Apeldoorn (150.000 inwoners) had gisteravond een hoorzitting belegd om de mening van de burgers te peilen over de profielschets. Op 29 september vertrekt de huidige burgemeester, de populaire H. Bruins Slot, naar de Informatie Beheer Groep in Groningen.

De hoorzitting was bedoeld als experiment. Zo lang een burgemeester nog niet kan worden gekozen, is dit binnen de bestaande wetgeving de meest vergaande vorm van volksraadpleging. In de plaatselijke krant was zaterdag een paginagrote oproep geplaatst met een concept-profiel, waarop de burgers konden reageren.

De oogst was bescheiden. Zeven sprekers hadden zich aangemeld. Enkele tientallen mensen bezochten de bijeenkomst en volgens de bode van het gemeentehuis zaten daar zelfs enkele onbekende gezichten bij. Er kon ook per e-mail worden gereageerd, maar dat leverde slechts twee bijdragen op (onder andere van een groep jongeren die meer disco en skateruimte willen, “vooral gratis”).

Het concept-profiel was bewust algemeen gehouden, zodat de bevolking het kon 'inkleuren', aldus een woordvoerder van de gemeente. Het CDA had voorgesteld om drie profielen te presenteren, waarover de bevolking zou kunnen stemmen, maar dat was als onwerkbaar afgewezen.

De vaagheid van de tekst was voor een spreker het belangrijkste punt van kritiek: “Voor Rotterdam is deze schets evengoed bruikbaar.”

En een vertegenwoordiger van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel bepleitte een burgemeester met een luisterend oor en met sympathie voor de industrie.

Oud-kabinetschef Brouwer achtte het vooral van belang dat de nieuwe man of vrouw drie vreemde talen beheerst. Van de 22 dorps- en wijkraden in Apeldoorn was alleen R. Maertens-Krooi van de wijkraad De Sprengen verschenen. De nieuwe burgemeester moet met de wijkraden willen overleggen, luidde haar boodschap. Maertens-Krooi betreurt de lage opkomst. “Misschien hadden de anderen geen moed of lef. Als je dit ziet, moet je dan zo'n hocus-pocus voor een referendum gaan optuigen?”

Na twintig minuten waren de insprekers klaar en pas na enig aandringen meldden zich spontaan nog drie burgers. Er was een pleidooi voor twee parttime burgemeesters: een voor het serieuze bestuurlijke werk en een voor de representatie. Een ander vreesde een 'schijnvertoning'. De kleur van de nieuwe burgemeester in Apeldoorn zou vooral afhangen van de vraag welke partij het in Rotterdam voor het zeggen krijgt.

Hoge ogen gooide N. de Nooij die aandacht vroeg voor de armoede. “De huidige burgemeester had het in zijn eerste toespraak over de armoede. Ik wil dat de nieuwe burgemeester daar ook duidelijk mee bezig is.”

VVD-fractieleidster M. Zoet had “niet veel nieuws” gehoord, maar zij wil dat het profiel wordt aangescherpt, zodat Apeldoorn een 'sociaal bewogen' burgemeester krijgt.

Ook L. Diks (GroenLinks) wil dat de schets concreter wordt. Maar volgens haar staat de belangrijkste eis niet in het profiel. “Iedereen is het erover eens dat het geen overblijfsel uit Den Haag mag worden.”

    • Bert Determeijer