'Oudere moet gehuisvest in zorgcomplex'

DEN HAAG, 25 SEPT. Ouderen die hulp nodig hebben moeten bij elkaar worden gehuisvest in 'woonzorgcomplexen'. Alleen dan is het mogelijk om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, anders wordt het te duur. De woningcorporaties moeten dergelijke complexen realiseren.

Het langer zelfstandig laten wonen van ouderen, waar nodig met intensieve zorg, is een absolute prioriteit in het ouderenbeleid, zei staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) vanmorgen in Utrecht op een ouderenbeurs. Maar het is volgens haar wel nodig om hulpbehoevende ouderen op aparte complexen onder te brengen. “Het leveren van zeer intensieve, op vele en onvoorspelbare tijdstippen noodzakelijke zorg aan verspreid in de wijk wonende ouderen is echt te kostbaar”, aldus Vliegenthart.

Sommige corporaties hebben grote reserves en zijn volgens haar bereid te investeren in deze complexen. “Als het tussen ouderwetse, onverhuurbare verzorgingshuizen en moderne woonzorgcomplexen gaat is de keuze, ook vanuit financieel oogpunt, niet moeilijk.”