Onderzoek naar impeachment is niet te stuiten

WASHINGTON, 25 SEPT. De commissie voor Justitie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt begin volgende maand over de vraag of er een formeel impeachment-onderzoek tegen president Clinton ingesteld moet worden. Vandaag bespreekt de commissie de openbaarmaking van tienduizenden pagina's aan aanhangels bij het rapport van onafhankelijk aanklager Kenneth Starr.

Henry Hyde, de Republikeinse voorzitter van de commissie, maakte gisteren bekend dat de stemming op 5 of 6 oktober zal plaatshebben. Als een meerderheid voor een impeachment-onderzoek stemt, zoals in Washington algemeen wordt verwacht, dan moet ook het voltallige Huis van Afgevaardigden zich er nog over uitspreken. Dat zal waarschijnlijk omstreeks 8 of 9 oktober gebeuren.

Daarna gaan de Congresleden op reces, om campagne te voeren voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Pas daarna worden naar verwachting de hoorzittingen gehouden.

Het Witte Huis lijkt zich er bij neergelegd te hebben dat een impeachment-onderzoek niet meer af te wenden is. “We zien de realiteit van de getallen in het Huis van Afgevaardigden onder ogen”, zei Michael McCurry, de woordvoerder van president Clinton, doelend op de meerderheid die de Republikeinen in het Huis hebben.

Henry Hyde maakte gisteren duidelijk dat het onderzoek zich wat hem betreft niet hoeft te beperken tot de affaire-Lewinsky. De onafhankelijke aanklager, Kenneth Starr, zet zijn onderzoek naar andere affaires nog voort en het Congres houdt er rekening mee dat hij op korte termijn nog met nieuwe belastende informatie over de president komt.

Als het Huis van Afgevaardigden op basis van het onderzoek uiteindelijk besluit tot impeachment - het politieke equivalent van in staat van beschuldiging stellen - komt het lot van de president in handen van de Senaat te liggen. Daar heeft dan een soort rechtszaak plaats, met de commissie voor Justitie van het Huis van Afgevaardigden als aanklager, de advocaten van de president als de verdediging, de voorzitter van het Hooggerechtshof als rechter, en de senatoren als jury. Om tot afzetting van de president te besluiten is een tweederde meerderheid vereist.