Nieuw Zeeland belandt in recessie

WELLINGTON, 25 SEPT. Nieuw Zeeland is in een economische recessie beland. De economie ging in het tweede kwartaal met 0,8 procent achteruit ten opzichte van het eerste kwartaal, toen er al sprake was van een achteruitgang van 1 procent. Van een recessie is sprake wanneer het bruto binnenlands product, de som van alle geproduceerde goederen en diensten, twee kwartalen achtereen afneemt.

De economie van Nieuw Zeeland heeft zwaar te lijden onder de crisis in Azië, omdat die regio een groot deel van de Nieuw-Zeelandse export afneemt. De munteenheid van het land heeft tegenover de Amerikaanse dollar in de afgelopen twaalf maanden 15 procent aan waarde verloren.