Luchthaven Schiphol: Eisen kabinet geluidsoverlast niet haalbaar

DEN HAAG, 25 SEPT. Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft ten onrechte de indruk gewekt dat met de luchtvaart is afgesproken dat de komende jaren slechts 12.000 woningen geluidshinder mogen ondervinden.

Schiphol heeft zich daarbij juist nog allerminst neergelegd. Volgens de luchthaven gaat het kabinetsbeleid inzake Schiphol uit van onhaalbare doelstellingen. Het is volgens Schiphol fysiek onmogelijk tegen het jaar 2003 tegelijkertijd 460.000 vluchten op Schiphol te verwerken en slechts 12.000 huizen in de directe omgeving van de luchthaven geluidsoverlast te bezorgen, zoals het kabinet eerder dit jaar heeft bepaald.

Anders dan Netelenbos vorige week nog voor de televisie suggeerde, zijn hierover tot dusverre ook geen bindende afspraken met Schiphol gemaakt. In een uitvoeringsmemorandum dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat in juni tekende en waarin een aantal afspraken staan om het kabinetsbeleid te realiseren, komt de grens van 12.000 niet voor, zo verklaarde Schiphol vanmorgen. Het ministerie bevestigde dat.

Schiphol zelf blijft uitgaan van de wettelijke grens van een maximum van 15.100 geluidgehinderde woningen bij Schiphol, die in 1995 is vastgesteld.

In een brief van 21 augustus aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat wijst Schiphol-directeur G.J. Cerfontaine erop dat het bij het verwerken van 460.000 vluchten onvermijdelijk wordt ook veel gebruik te maken van de Buitenveldert- en Aalsmeerbanen. Het gebruik daarvan veroorzaakt relatief veel geluidsoverlast. “Wij blijven daarom van mening dat een zone van 12.000 geluidbelaste woningen niet te combineren is met 460.000 (vlieg)bewegingen en de bijbehorende verkeersverdeling”, zo besluit Cerfontaine zijn brief.

Netelenbos verbloemt in een gisteren verzonden zogeheten 'schoonschipnota' over Schiphol aan de Tweede Kamer zelf ook niet langer dat er nog ernstige meningsverschillen met de luchtvaartsector bestaan over de grens van 12.000. De brief zette op verzoek van PvdA-fractieleider Melkert het Schipholbeleid van het kabinet nog eens op een rijtje. Melkert had verklaard “horendol” te worden van de vele tegenstrijdige rapporten over de luchthaven.

Opmerkelijk in de brief van Netelenbos aan de Kamer is voorts dat ze het nieuwe zogeheten gebruiksplan van Schiphol voor 1999 niet langer expliciet verwerpt, terwijl ze zich daarover vorige week nog zeer negatief toonde. In het plan kondigde Schiphol aan dat het voor volgend jaar uitging van een maximum-grens van 14.000 geluidsgehinderde woningen. Daarin was een aanzienlijke buffer gelaten in verband met slecht weer, waardoor het werkelijke aantal woningen vermoedelijk lager zou uitkomen. Zowel premier Kok als Netelenbos noemden het aantal van 14.000 onaanvaardbaar en vonden dat Schiphol terug moest naar de grens van rond de 12.000.