Habibie geeft het leger bevel op te treden tegen 'ordeverstoringen'

JAKARTA, 25 SEPT. President B.J. Habibie van Indonesië heeft het leger opdracht gegeven 'pro-actief' op te treden tegen politieke tegenstanders en plunderaars.

Tijdens een vergadering met 130 hoge officieren in het presidentiële paleis, gisteren, zei Habibie: “Aan alle gelederen van de strijdkrachten geef ik hierbij de opdracht om preventieve en pro-acieve actie te ondernemen (..) om een onmiddelijk einde te maken aan de activiteiten van individuen of groepen die openlijk trachten de situatie in het land oncontroleerbaar, onveilig en instabiel te houden.”

Chef-staf en minister van Defensie generaal Wiranto liet in een persbericht bekend maken dat “de strijdkrachten tot de conclusie zijn gekomen dat alle pogingen ondernomen om de openbare orde en de veiligheid van staat en regering te bedreiging streng moeten worden aangepakt, tegen welk risico ook.” De generaal waarschuwde eerder op de dag voor de dreiging van communistische activiteiten. Het leger heeft gezegd in dat verband de studentenbeweging Forum Kota (stadsforum), een los verband van studenten van enige tientallen universiteiten in Jakarta en omgeving, in de gaten te houden. Eerder deze week werd Forum Kota in een van de dagbladen ook van communistische tendenzen beschuldigd: de naam zou betekenen Forum untuk Komunisme Total (forum voor totaal communisme).

Forum Kota wordt er nu ook van beschuldigd op 30 september grootscheepse demonstraties en rellen te willen organiseren. Dit is een gevoelige datum omdat op 30 september 1965 een, volgens de strijdkrachten communistische, couppoging tegen Indonesiës eerste president Soeharto werd verijdeld. De Communistische Partij van Indonesië (PKI) werd verboden en geldt sindsdien als de erfvijand van de strijdkrachten.

Twee jaar geleden beschuldigden de autoriteiten de Democratische Volkspartij (PRD), een splintergroepering, van communistische invloeden. Op beschuldiging van betrokkenheid bij de organisatie van de grootscheepse rellen in Jakarta op 27 juli 1996, werden vervolgens de leiders opgepakt. Op dit moment zitten zij voor een deel nog steeds gevangen.

Forum Kota was de afgelopen weken verantwoordelijk voor massale demonstraties voor het Indonesische parlement. Op maandag 7 september bezetten studenten van deze beweging urenlang de ingang tot het parlementsterrein. Eergisteren blokkeerden zo'n 2.000 studenten van Forum Kota de doorgaande weg voor het parlement. De beweging geldt als de meest radicale van de drie groeperingen waarin de studentenbeweging inmiddels uiteen is gevallen.