Gunstiger fiscaal regime; Miljarden in Nederland teruggekeerd

DEN HAAG, 25 SEPT. Door verbetering van het fiscale klimaat hebben ruim 45 internationaal opererende bedrijven hun concernfinanciering, ter waarde van 22 miljard gulden, de afgelopen anderhalf jaar in Nederland ondergebracht.

Dit blijkt uit nog niet gepubliceerde gegevens van het ministerie van Financiën. Ongeveer 80 procent van het bedrag heeft betrekking op bedrijven die hun concernfinanciering terugbrachten naar Nederland. Daarbij gaat het om concerns als Heineken, Philips, Unilever, DSM, BolsWessanen en Ahold.

Eind jaren tachtig, begin jaren negentig verplaatsten veel internationaal opererende bedrijven hun financieringsactiviteiten naar landen met een aantrekkelijker belastingklimaat, zoals België, Ierland en de Antillen. Door de vlucht naar belastingparadijzen is Nederland niet alleen veel belastinginkomsten misgelopen, maar ook hoogwaardige werkgelegenheid.

De activiteiten die werden verplaatst betroffen onder meer de verrichting van interne betalingen, geld lenen en uitlenen, middelen van de ene dochter uitlenen aan een andere en 'valuta-management'. De winst op deze concernfinanciering wordt in sommige landen laag of geheel niet belast. In Nederland moest altijd gewoon het tarief van de vennootschapsbelasting worden betaald.

Vanaf 1997 is de Wet op de Vennootschapsbelasting gewijzigd om “uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag” tegen te gaan. Belangrijkste trekpleister voor ondernemingen om hun financieringsactiviteiten (weer) naar Nederland te brengen is de mogelijkheid 80 procent van de belastbare winst van een financieringsmaatschappij af te zonderen in een niet belastbaar 'risicofonds'. Het tarief van 35 procent wordt nu over eenvijfde van de winst betaald, ofwel 7 procent van het totaal.

Staatssecretaris Vermeend (Financiën) constateerde bij zijn aantreden in 1994 dat het bedrijfsleven in de tien voorgaande jaren voor zeker 15 miljard gulden aan financiële transacties naar landen met een aantrekkelijker belastingklimaat had verlegd. Door de wetswijzigingen probeerde hij ten minste de helft van dat bedrag terug te halen. Met de nu gerealiseerde 22 miljard gulden is die doelstelling dus ruimschoots gehaald. De berekening die Financiën hiervoor maakte is gedaan op verzoek van de Tweede Kamer, ter voorbereiding op de algemene en financiële beschouwingen volgende week.