Groot-Brittannië herstelt met Iran diplomatieke betrekkingen

NEW YORK, 25 SEPT. Groot-Brittannië en Iran hebben gisteren aangekondigd dat zij hun diplomatieke betrekkingen op ambassadeursniveau herstellen. Dat gebeurde nadat de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken formeel had laten weten dat zijn regering afstand nam van de beloning van 2,5 miljoen dollar die in het vooruitzicht was gesteld voor het doden van de Britse schrijver Salman Rushdie. De door wijlen Imam Khomeiny in februari 1989 uitgevaardigde fatwa blijft echter van kracht. In dit religieuze dekreet werd Rushdie door Khomeiny ter dood veroordeeld omdat hij met zijn boek De Duivelsverzen de islam en de profeet Mohammed had beledigd.

In een reactie op de Iraanse toezegging zei Rushdie gisteren dat hij zijn “vrijheid” had teruggekregen. “Het ziet ernaar uit dat het allemaal voorbij is”, aldus een blije Rushdie gisteren buiten het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen. “Dit betekent alles voor mij, het betekent vrijheid.”

Gisteren zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Kamal Kharazzi op een gemeenschappelijke persconferentie met zijn Britse collega Robin Cook: “De regering van de Islamitische Republiek Iran is niet van plan en zal ook daadwerkelijk geen enkele actie ondernemen om het leven te bedreigen van de schrijver van De Duivelsverzen of ieder die met zijn werk verbonden is (uitgevers, dan wel vertalers, red.) Evenmin zal zij wie dan ook aanmoediging of steun geven om dat te doen. Bijgevolg neemt de regering afstand van elke beloning die wat dat betreft (namelijk de moord op Rushdie, red.) is uitgeloofd.”

Volgens Rushdie komt de Iraanse toezegging neer op het opheffen van de fatwa. “Het lijkt erop dat hiervoor in Iran brede overeenstemming is”, aldus de schrijver. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Cook had in zijn redevoering voor de Algemene Vergadering van de VN laten weten dat zijn regering betreurde dat de moslims aanstoot hadden genomen aan De Duivelsverzen. Hoewel zijn regering en de Europese Unie het niet eens waren met de inhoud van het boek, kwamen zij op voor het recht van een ieder om zijn ideeën vrijelijk te verkondigen. Cook deelde de journalisten mee dat deze overeenkomst “de dreiging voor Rushdie zeer aanzienlijk heeft verminderd”. Niettemin zal de schrijver ook in de toekomst verder worden beschermd, omdat er altijd een fanatiekeling kan zijn die de oorspronkelijke fatwa alsnog probeert uit te voeren. (AP)