Fransen willen grotere politieke controle op IMF

PARIJS, 25 SEPT. De Franse minister van Financiën, Dominique Strauss-Kahn, wil een actievere rol van de Europese Unie in de hervorming van het internationale monetaire systeem. Parijs wil met name meer politieke controle over het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank.

In een memorandum aan de Europese ministers van Financiën, die vandaag in Wenen in een informele vergadering bijeen zijn, schrijft de Franse minister dat “Europa ertoe moet bijdragen dat er fundamenten worden gelegd voor een internationaal monetair systeem dat legitiemer en effectiever is”. Tegelijkertijd heeft de Franse president Chirac in een brief aan de Groep van zeven grote industrielanden (G7) opgeroepen tot een “nieuw Bretton Woods” te komen. Eerder deze week liet de Britse premier Blair zich in zijn rede voor de Verenigde Naties in dezelfde zin uit. In Bretton Woods werden IMF en Wereldbank in 1944 opgericht. “Het is urgent het internationale financiële systeem te verstevigen, opdat het beter functioneert ten bate van allen”, aldus Chirac in zijn brief. Hij onderstreept ook dat het IMF snel aanvullende financiële middelen moet krijgen.

In het memorandum heeft Strauss-Kahn een lijstje met twaalf wensen ingediend. Zo wil hij af van het strakke monetaire denken binnen het IMF. Zijn belangrijkste voorstel behelst de omvorming van het Interim Comité van het IMF, waarin ministers van Financiën zitten, tot een besluitvormingsorgaan dat veel vaker bijeenkomt. Strauss-Kahn spreekt van een “politieke regering” voor het IMF. Op die manier kan volgens hem het IMF functioneren als “hoeksteen van de wereldwijde financiële architectuur”. Hij wil met het oog op de huidige crisis meer afspraken tussen EU-landen en belangrijke industrielanden.

Het Franse voorstel omvat maatregelen die in acute noodsituaties snel kunnen worden genomen en ideeën om de internationale financiële instituten op langere termijn te hervormen. Eerder deze week deed de Britse premier Tony Blair het voorstel om het IMF en de Wereldbank te hervormen. Blair zei wel iets te zien in het in elkaar schuiven van het IMF en de Wereldbank, omdat die elkaar nu grotendeels overlappen. De Nederlandse minister van Financiën, Zalm, zei gisteren in de Tweede Kamer niets in dit voorstel te zien. Ook Frankrijk wil dit niet.

In Wenen wordt ook IMF-topman Camdessus verwacht.