FNV: meer grote deeltijdbanen nodig

ROTTERDAM, 25 SEPT. Nederland heeft meer 'grote' deeltijdbanen nodig. Dat concludeert de FNV uit twee eigen enquêtes over deeltijdwerk. Volgens de vakcentrale willen mensen met kleine banen (minder dan 24 uur) vaak meer uren, terwijl van de fulltimers 23 procent juist korter wil werken. “Grote deeltijdbanen zijn in trek”, schrijft de FNV. De vakcentrale doelt daarmee op betrekkingen van meer dan 28 uur.

Zo'n 37 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkt in deeltijd. Volgens de FNV is het verlangen naar meer vrije tijd de belangrijkste reden om minder te willen werken. Mensen die langer willen werken hebben vooral een hoger salaris op het oog.

Lang niet iedereen die deeltijdwerk ambieert maakt deze wens aan de baas kenbaar, stelt de FNV. De vrees voor een lager inkomen, pensioen of afnemende carrièrekansen blijkt vaak te groot. Ook bestaat angst dat de werkdruk zal toenemen. Terecht, vindt de vakcentrale. Eén op de negen mensen die minder is gaan werken zou klagen dat de werkdruk sindsdien is toegenomen.

De FNV geeft toe dat werken in deeltijd niet altijd mogelijk is. Vaak moet iemand die minder gaat wil werken genoegen nemen met een lagere functie.

De aandacht voor urenuitbreiding schiet volgens de FNV bij werkgevers en werknemers tekort: “Aanpassing van arbeidsduur wordt nog te veel opgevat als vermindering van arbeidsduur.” De vakcentrale wil dat bij CAO-onderhandelingen meer en concretere afspraken worden gemaakt over deeltijdwerk. Ze bepleit collectieve afspraken voor overwerk van deeltijdwerkers en een CAO-regeling dat deeltijdwerkers die langer willen werken voorrang krijgen bij vacatures die meer uren bieden.

Daarmee sluit de FNV nadrukkelijk aan bij de nieuwe 'deeltijdwet' die staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken) voor het kerstreces bij de Tweede Kamer wil indienen. Dit wetsvoorstel, dat werknemers het recht geeft in deeltijd te gaan werken, biedt hun ook het recht langer te gaan werken. Bij vrijkomende uren kan een werkgever zo'n verzoek alleen weigeren als sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Als de werknemer het niet eens is met de beslissing, kan hij naar de rechter stappen.