Fictie; Pas verschenen, vertaald

De kleine samenzwering van Catilina. Vert. Hedwig W.A. van Rooijen-Dijkman en Vincent Hunink, inleiding Fik Meijer, illustraties Berend J. Vonk, Athenaeum- Polak & Van Gennep, 94 blz. ƒ 15,–

Aan de hand van een ruime selectie uit het werk van Cicero en Sallustius wordt inzicht gegeven in de gebeurtenissen rond Catilina. Beschuldigd van een poging tot staatsgreep werd hij voor zijn tijdgenoten in de nadagen van de Romeinse republiek het symbool voor de totale verwording van de maatschappij. Bij de keuze van de teksten is uitgegaan van het eindexamenprogramma Latijn voor 1998-1999.