EU zint op maatregelen tegen vluchtelingenstroom Joegoslavië

BRUSSEL, 25 SEPT. De Europese Unie moet snel maatregelen treffen om te voorkomen dat de stroom vluchtelingen uit Kosovo naar Europa komt. Dit hebben de ministers van Justitie gisteren in Brussel gezegd. Ook Nederland is voor extra maatregelen.

Minister Carl Schlöger (Binnenlandse Zaken) van Oostenrijk, dat op dit moment het voorzitterschap bekleedt, sprak zijn “grote bezorgdheid over een dreigende humanitaire ramp” in Kosovo uit. De ministers van Jusititie riepen de Europese Commissie en de afzonderlijke lidstaten op meer geld voor humanitaire hulp uit te trekken. Daarnaast willen ze de druk op de Joegoslavische leider Miloševic opvoeren en zullen ze binnenkort “migratiedeskundigen” naar Kosovo sturen.

De oorlog in Kosovo heeft duizenden inwoners op de vlucht doen slaan. Circa tienduizend Kosovo-Albanezen per maand vragen inmiddels asiel aan in een van de Europese lidstaten. Ze trekken vooral naar Duitsland en België en in mindere mate naar Nederland.

Gisteren kwam opnieuw een Oostenrijkse notitie over het Europese asielbeleid ter sprake, zij het zijdelings. Het vorige maand uitgelekte voorstel veroorzaakte eerder grote commotie, omdat de Oostenrijkers zouden pleiten voor afschaffing van het Vluchtelingenverdrag van Genève (1951). Oostenrijk heeft dit zelf ontkend. Het zei alleen de vraag te willen opwerpen wat te doen met de komst van grote aantallen mensen, op de vlucht voor oorlogsgeweld, zoals Bosniërs en Kosovaren. Het VN-Verdrag voorziet daar onvoldoende in.

Staatssecretaris Cohen (Justitie), die zich eerder tegen de Oostenrijkse notitie uitsprak, zei gisteren “misschien” te moeten zoeken naar een speciale ontheemdenregeling, die “af te grenzen is van het Vluchtelingenverdrag”.

In principe voelt Nederland niet veel voor een speciale ontheemdenregeling voor Kosovaren. Ten tijde van de oorlog in Joegoslavië kwamen Bosniers onder een dergelijke regeling naar Nederland. Velen vroegen vervolgens toch asiel aan en kregen een permanente verblijfsvergunning. Nu de oorlog in Joegoslavie voorbij is, wil het overgrote deel niet terugkeren. Duitsland dwingt de Bosniërs inmiddels terug te keren.

Cohen zei gisteren ook dat een Europese asielbeleid “er niet direct aan komt”. De onderlinge verschillen zijn te groot en een aantal landen wil bovendien niet mee betalen aan de opvang van asielzoekers. Nederland pleit al geruime tijd voor een evenwichtiger verdeling van asielzoekers over Europa.