Correcties & aanvullingen

Topsport

In de krant van dinsdag 15 september is tweemaal (In de zorg 550 miljoen extra, pagina 1, en Hoofdlijnen uit de begroting, pagina 29) gemeld dat “de sport, met uitzondering van de topsport, er 12 miljoen gulden bij krijgt, waardoor in totaal 67 miljoen beschikbaar is”. Dit is onjuist. De topsport deelt wél mee in de uitbreiding van het budget, zij het dat het vooral de 'breedtesport' is die ervan profiteert. Net als bij het totale sportbudget is driekwart van het extra geld bestemd voor 'breedtesport' en gaat 25 procent naar 'topsport'.