Bezige Bij

De Bezige Bij zoekt een nieuwe adjunct-uitgever. Deze week verschijnen in de Volkskrant en Vrij Nederland personeelsadvertenties. De vacature is ontstaan nadat redacteur Erik Menkveld een half jaar geleden verhuisde naar Poetry International.

Afgaande op de advertentie krijgt de nieuwe adjunct een royaal takenpakket: het 'realiseren en ontwikkelen van een evenwichtige fondsvorming', het 'begeleiden en acquireren van auteurs en vertalers' en het leiden van het redactie-team. De huidige uitgever-directeur Albert Voster gaat zich volgens een woordvoerder van de Weekbladpers, waarvan de Bezige Bij onderdeel is, 'meer met het management bezig houden'. Het rommelt al een tijdje bij de uitgeverij. Dit voorjaar dreigde een revolte van auteurs, die in de voormalige coöperatieve uitgeverij nog altijd veel te zeggen hebben, nadat Voster in conflict was gekomen met een van zijn redacteuren. In Vrij Nederland werd het beleid van de directeur toen uitvoerig gehekeld: hij zou slecht tegen kritiek kunnen en zijn beslissingen zouden wispelturig zijn. Het ontbrak vooral aan 'evenwichtige fondsvorming', meenden de critici. Plannen om gericht aan een kinderboeken- en een non-fictiefonds te bouwen werden na korte tijd ingeruild voor 'ad hoc' uitgaven. 'Het besluit een adjunct-uitgever aan te stellen heeft in principe niets met die problemen te maken', laat de Weekbladpers weten. 'Albert Voster blijft eindverantwoordelijk.' Voster zelf benadrukt dat hij gewoon op zoek is naar een opvolger voor redacteur Menkveld. 'De taken in de advertentie waren zijn taken. Het ontwikkelen van een evenwichtig fonds is inderdaad mijn taak, maar ik heb daar een adjunct bij nodig. Dat is alles.'

Of de Bezige Bij snel een nieuwe adjunct-uitgever vindt, is de vraag. De afgelopen maanden zijn er al enkele kandidaten gepolst voor de positie, maar dat heeft niets opgeleverd. Voster: 'Ik wil niets inhoudelijks over de sollicitatieprocedure zeggen, alleen dat we volgens de statuten van de uitgeverij altijd eerst naar interne kandidaten kijken. Dat hebben we gedaan en vervolgens is besloten tot het plaatsen van een advertentie.'

    • Arjen Fortuin