Amsterdam geeft toch krediet aan Gay Games

AMSTERDAM, 25 SEPT. De gemeente Amsterdam is bereid om het overbruggingskrediet van vijf miljoen gulden voor de Gay Games alsnog volledig ter beschikking te stellen aan de schuldeisers van de homospelen.

De weigering van de gemeente om het volledige overbruggingskrediet aan te wenden was een belangrijke reden voor de bewindvoerders van de Gay Games om een faillisement aan te vragen. De wethouder stelde zich altijd op het standpunt dat het overbruggingskrediet bedoeld was om de spelen door te kunnen laten gaan, niet om het volledig uit te betalen aan de crediteuren. Volgens de woordverder van wethouder Groen (Financien en Sport) is de wethouder van mening veranderd omdat hij wil voorkomen dat juist vrijwilligers en kleine bedrijfjes erbij inschieten. Voorwaarde voor het beschikbaar stellen van het hele overbruggingskrediet is daarom dat eerst de ongeveer driehonderd kleine crediteuren hun geld krijgen. Zij hebben bedragen openstaan variërend van enkele tientjes tot tienduizend gulden. “De grote jongens zijn vaak ook sponsor van de Gay Games geweest. Bovendien hebben zij doorgaans een eigen risico verzekering op dit gebied”,zo laat Groen via zijn woordvoerder weten.

Een andere voorwaarde die Groen stelt aan het volledig beschikbaar stellen van de vijf miljoen gulden is dat verder ook eerst de gemeentelijke instellingen hun geld terugkrijgen. “Ten aanzien van de gemeenteraad heeft de wethouder de verantwoording om goed op het gemeenschapsgeld te letten”, aldus zijn woordvoerder. Vooral deze voorwaarde was eerder voor de bewindvoerders reden om faillisement aan te vragen. “Dat maakt dus deel uit van de onderhandelingen”, aldus de woordvoerder. Ook wil Groen dat er een uitgebreid onderzoek komt naar de oorzaak van het financieel wanbeleid van de stichting Gay Games.

Voorzitter van de Gay Games, P.Segaar, is officieel nog niet op de hoogte gebracht van de toezegging van de gemeente. Wel weet hij dat de bewindvoerders een brief naar de crediteuren hebben gestuurd waarin wordt gesproken over een akkoord met de gemeente. De bewindvoerders willen niet reageren, maar zullen voor woensdag zullen beslissen over de faillissementsaanvraag.