Wethouder Delfzijl onder vuur

De gemeenteraad van Delfzijl zegt vanavond het vertrouwen op in een PvdA-wethouder wegens een onbekende subsidie.

Door DELFZIJL, 24 SEPT. Delfzijl staat voor een bestuurscrisis die de politieke verhoudingen nog jaren zal beïnvloeden, zo is de verwachting. Het zijn opmerkelijk genoeg de collegepartijen CDA en VVD die vanavond een motie van wantrouwen indienen tegen PvdA-wethouder J. Menninga (ruimtelijke ordening en milieu). De motie wordt ook ondertekend door de SP en GroenLinks. Collegepartij PvdA en de eenmansfractie van D66 steunen de wethouder.

Menninga wordt verweten dat hij in 1996 als wethouder economische zaken het bedrijf Blijdorp International Merchants Group in Farmsum een financiële toezegging voor een grondsubsidie heeft gedaan van een half miljoen gulden, zonder de raad hierover in te lichten. In een eigenhandig getypte 'wethouderlijke brief' zette hij de beloofde investeringspremie aan de onderneming zwart op wit. Het besluit was niet besproken in het college, zegt burgemeester E. Haaksman (VVD) van Delfzijl.

Blijdorp, een groothandel in luxegoederen, kon twee jaar geleden 1,2 hectare gemeentegrond kopen voor tien gulden per vierkante meter. De gemeente Delfzijl en Groninger Seaports (het voormalige havenschap Delfzijl) zouden er elk ƒ 12,50 per vierkante meter bijleggen. Het havenschap trok de toezegging in, waardoor de gemeente volgens wethouder Menninga opdraaide voor het verschil en in totaal 300.000 gulden subsidie betaalde voor de uitbreiding van het bedrijf. De raadscommissie economische zaken was niet op de hoogte van de toezegging, maar stemde daar achteraf mee in. Menninga deed Blijdorp vervolgens de toezegging dat het bedrijf bij uitbreiding met nog eens 1,8 hectare de grond ook voor deze prijs kon krijgen. Dit zou de gemeente nog eens 500.000 gulden kosten. De nieuwe wethouder van economische zaken, J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD), kwam in juli achter de afspraak, toen Blijdorp bij haar aanklopte voor de uitbreidingsfase en vijf ton zou hebben geclaimd.

Volgens H.B. Ketting, fractievoorzitter van GroenLinks, heeft Menninga de 1,8 hectare grond aan Blijdorp op eigen houtje verkocht. Burgemeester Haaksman bevestigt die lezing. “Het meest spijtige is dat Menninga zelf als wethouder een financiële verplichting namens de gemeente aanging. Het was beter geweest als het een gezamenlijk besluit van het college was geweest”, aldus Haaksman. Ketting (Groenlinks) noemt Menninga “een bestuurder die graag mag ritselen”.

Menninga, deze maand benoemd tot voorzitter van de eerste divisieclub Veendam, is twintig jaar wethouder. Hij noemt een motie van wantrouwen “te zwaar” en zegt niet van plan te zijn zelf op te stappen. Hij zegt inmiddels juist een oplossing voor de kwestie te hebben gevonden die Delfzijl “geen cent zou kosten”. Welke oplossing dat is, wil hij niet kwijt. Volgens de wethouder hadden leden van het college van B en W een vrij mandaat om ondernemers toezeggingen te doen en ontbraken afspraken hierover met de gemeenteraad. Menninga: “Bij acquisities was het gebruikelijk dat collegeleden de raadscommissies achteraf inlichtten. Bovendien ging het bij de steun aan Blijdorp om 110 arbeidsplaatsen voor laagstgeschoolden.”

De bestuurscrisis komt de havenstad slecht uit, vindt Menninga. “Deze crisis zal leiden tot verstoorde verhoudingen die nog jaren duren. Bovendien kost het de gemeente twee à drie miljoen gulden wachtgeld als mijn PvdA-collega Doornbos en ik opstappen.”

Burgemeester Haaksman noemt de crisis, de eerste in 25 jaar waarbij een college uiteenvalt, “slecht voor de politieke stabiliteit”.

    • Onze Karin de Mik