Twee miljoen voor nieuw museum in Zeeland

MIDDELBURG, 24 SEPT. De provincie Zeeland en de gemeente Middelburg trekken samen twee miljoen gulden uit voor een nieuw museum voor hedendaagse beeldende kunst. Een stuurgroep moet medio 1999 met voorstellen komen over de realisering van de gezamenlijke expositie- en opslagruimte.

De provincie koopt sinds de jaren vijftig werk aan van beeldend kunstenaars in de regio. Het Zeeuws Museum in Middelburg heeft onvoldoende ruimte om de collectie, of gedeelten daarvan, permanent te presenteren. De gemeente Middelburg heeft op basis van de BKR-regeling een groot aantal kunstwerken in bezit gekregen. Na het verdwijnen van die regeling is de gemeente werk blijven aankopen van plaatselijke beeldend kunstenaars en ander werk van (inter)nationaal niveau. Ook daarvoor ontbreekt het aan permanente expositieruimte. De dagelijkse besturen van gemeente en provincie hebben daarop besloten in de begroting 1999 ruimte voor een nieuw museum reserveren. Gemeenteraad en provinciale staten moeten nog akkoord gaan. (ANP)