Tenten niet uitgesloten; Cohen speurt naar plaatsen asielzoekers

DEN HAAG, 24 SEPT. Het ministerie van Justitie is dringend op zoek naar meer opvangplaatsen voor asielzoekers. Volgens staatssecretaris Cohen wordt daarbij het gebruik van tenten niet uitgesloten.

In het tv-programma Nova zei Cohen gisteren dat “de nood hoog is” en dat daarom “ook onorthodoxe middelen, waaronder tenten, mogelijk zijn”. Maar eerst zal worden gezocht naar andere alternatieven. Volgens Cohen worden de 'onorthodoxe middelen' alleen ingezet “wanneer het centraal opvangorgaan asielzoekers er niet in slaagt om op de gebruikelijke manier met oplossingen te komen”. Er wordt nu bijvoorbeeld gezocht naar leegstaande scholen, kantoren en andere grote panden.

Het centraal opvangorgaan asielzoekers waarschuwde gisteren opnieuw voor het vastlopen van de overvolle opvang. De organisatie zegt vanaf volgende maand geen nieuwe asielzoekers meer te kunnen opvangen, als er niet snel een oplossing wordt gevonden.

Cohen kondigde eerder een 'pakket maatregelen' aan. Dat betreft niet alleen de opvang, maar ook de manier waarop instroom en terugkeer verlopen en de lengte van de procedures. Volgende week vrijdag wil Cohen de maatregelen die hem voor ogen staan in de ministerraad bespreken. Daarna informeert hij de Tweede Kamer.

Cohen onderstreept dat het niet gaat om tentenkampen, maar om enkele tenten, bijvoorbeeld op het terrein van asielzoekerscentra.

Een meerderheid in de Tweede Kamer wijst dit niet af. Ook de coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 noemen het onderbrengen van asielzoekers in tenten weliswaar een noodmaatregel, maar “het is beter dan hen over straat te laten zwerven”, aldus het Tweede-Kamerlid Dittrich (D66).

De asielzoekerscentra zitten om verschillende redenen vol. Allereerst komen er dit jaar meer asielzoekers dan verwacht. In plaats van de eerder geschatte 33.000 gaat Justitie nu uit van zo'n 48.000 asielzoekers. Daarnaast moeten de asielzoekers vaak veel langer dan de afgesproken zeven maanden op de uitkomst van hun asielverzoek wachten en worden uitgeprocedeerde asielzoekers nauwelijks uitgezet. Ten slotte wonen ook vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de zogenaamde statushouders, in de centra. Zij moeten doorstromen naar gewone, voor hen gereserveerde huizen, maar ze weigeren bijvoorbeeld soms een woning op het platteland. Overigens mogen vluchtelingen sinds begin dit jaar alleen nog een huis weigeren om 'gegronde redenen' bijvoorbeeld van medische aard.