Teddybeer (2)

Hoewel ik mij agnosticus noem, heb ik de bijdrage 'Een ingestraalde teddybeer' van Stella Braam met verbijstering gelezen.

Natuurlijk is het haar goed recht om ingestraalde teddyberen, de roomse mis en mohammedaanse Allah-aanroepingen in devotionele zin onder één noemer te brengen, maar de tolerantie voor mensen die hierin hun geestelijk en lichamelijk heil zoeken, blijft bij haar volledig achterwege.

Wel schaart Braam zich in de kritiekloze rijen van hen die de 'officiële' medische wetenschap voor 'God' verklaren, maar de genezingen die op paranormale wijze (Lourdes, Fatima, healings van Jomanda) plaats zouden kunnen vinden, als kwakzalverij en boerenbedrog doodverven.

Bovendien etaleert zij een schrikbarende onkunde betreffende de roomse leer van de transsubstantiatie, wanneer zij smaalt over 'het door katholieken verorberde lichaam van Jezus'.

Haar opmerking over de katholieken, protestanten, hindoes en moslims, die zouden zijn blijven steken op het niveau van 'een gemiddelde leerling van een LOM-school', komt beledigend over, zeker voor degenen die deze aangepaste vorm van onderwijs hebben genoten.

    • Th.K. de Boer