Straatverbod amokmakers Leeuwarden

LEEUWARDEN, 24 SEPT. Personen die in de Leeuwarder binnenstad stelselmatig geweld plegen of voor overlast zorgen kunnen vanaf vandaag een verblijfsverbod voor bepaalde tijd opgelegd krijgen.

Dat is één van de maatregelen waartoe het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente Leeuwarden hebben besloten om het straatgeweld tegen te gaan. Aanleiding vormt de gewelddadige dood van Meindert Tjoelker die een jaar geleden in de Leeuwarden werd doodgeschopt.

Volgens de betrokken officier van justitie mr. O. Brouwer is het afgelopen jaar gebleken dat zich elk weekend een groep van tussen de twintig en dertig amokmakers in het uitgaansleven begeeft. Zij veroorzaken overlast en plegen stelselmatig geweld.

Het openbaar ministerie kan besluiten deze overlastveroorzakers een verbod op te leggen om zich in bepaalde straten te begeven. Het verbod kan variëren van enkele uren tot een aantal weken of maanden, afhankelijk van de ernst van het gepleegde delict. De maatregel kan worden opgelegd door de rechtbank of door de officier van justitie als bijzondere voorwaarde bij een schikking (geldboete). In Leeuwarden kon een dader van een geweldsdelict al een lokaalverbod krijgen, waarbij hij horecagelegenheden niet binnen mocht.