Octrooikansen universiteiten

RIJSWIJK, 24 SEPT. Universiteiten moeten meer aandacht besteden aan bescherming en exploitatie van kennis. Een minderheid van universiteiten vindt het aanvragen van octrooien op vindingen zelfs strijdig met de algemene doelstelling van kennisverspreiding. Volgens de Stichting voor Economisch Onderzoek vraagt een universiteit per jaar voor tien tot vijftien vindingen octrooi aan. Vergeleken met het aantal publicaties is dat zeer weinig. (ANP)