Musea

nALKMAARnSTEDELIJK MUSEUM (072-5110737) Hersteld en herzien De gewelfschilderijen van de Oude Ursulakerk te Warmerhuizen, v.a. 26 sept

AMERSFOORTnMUSEUM FLEHITE (033-4619987) Utrechtse kastelen en buitenplaatsen t/m 27 sept

DE ZONNEHOF (033-4633034) Het dier als metafoor in de internationale kunst van nu t/m 4 okt

AMSTELVEENnCOBRA-MUSEUM VOOR MODERNE KUNST (020-5475050) CoBra in de Biënnale Sao Paolo t/m 27 sept Alphons Freijmuth Overzichtstentoonstelling t/m 1 nov

MUSEUM VAN DER TOGT (020-6415754) Freek van den Berg t/m 18 okt

AMSTERDAMnAMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM (020-5231822) De stad door de jaren De geschiedenis van Amsterdam 1880-1998 t/m 1 nov Beroep huisvrouw verlengd t/m 18 okt Uitmuntend fraay geteekend t/m 15 nov

BIJBELS MUSEUM (020-6242436) Alles werd helemaal nieuw Werk van Bert Bouman t/m 29 nov

GEMEENTEARCHIEF AMSTERDAM (020-5720284) Rembrandt aan de Amstel; wandelen in en om Amsterdam v.a. 30 sept

JOODS HISTORISCH MUSEUM (020-6269945) Tussen Jeruzalem en Tel Aviv Foto's van Joel Kantor t/m 11 okt

NATIONAAL LUCHTVAARTMUSEUM AVIODOME (020-6041521) De grote Fokker-expositie t/m 15 jan 1999

NATIONAAL VAKBONDS MUSEUM (020-6241166) Steun! Stem! Staak! t/m 1 mrt 1998

NIEUWE KERK (020-6386909) Het wonderbaarlijk alfabet, 200 jaar Koninklijke Bibliotheek t/m 18 okt

RIJKSMUSEUM (020-6732121) The greeting Video-installatie van Bill Viola t/m 28 nov Bellange. Eigenzinnig etser, t/m 18 okt ZUIDVLEUGEL: De tand des tijds Verval en behoud van textiel t/m 21 mrt Van Gogh te gast Meesterwerken uit het Van Gogh Museum t/m 5 april Chinees porselein 400 stukken uit de Ming- en Qingdynastieën, verlengd t/m 28 febr

REMBRANDTHUIS (020-5200400) Buiten tekeningen in Rembrandts tijd v.a. 30 sept t/m 29 nov

NEDERLANDS SCHEEPVAARTMUSEUM (020-5232222) Zeilend over Wereldzeeën t/m Sail medio 2000 Slauerhoff; dichter op zee t/m 3 jan 1999

STEDELIJK MUSEUM (020-5732911) The turbulent vessel/Babs Haenen, keramiek 1991-1998 t/m 1 nov Georg Baselitz-Gotische Mädchen 1994/1995 t/m 18 okt Bill Viola Overzichtstentoonstelling t/m 29 nov Erwin de Vries schilderijen en beelden, v.a. 26 sept Thomas Struth 'Still' v.a. 26 sept

TROPENMUSEUM (020-5688295) Indië omlijst: vier eeuwen schilderkunst in Nederlands-Indië t/m 3 jan 1999 Mexicaanse maskers t/m 15 nov Gouden sieraden uit Tibet en Nepal t/m 15 nov

UNIVERSITEITSMUSEUM DE AGNIETENKAPEL (020-5253341) Vrouwen bevallen 1898-1998 t/m 15 nov

VAN GOGH MUSEUM (020-5705200) Gesloten

ZOÖLOGISCH MUSEUM (020-5256619) Het Biologisch Reveil voor onbepaalde tijd De Zee, De Zee tot okt

APELDOORNnHISTORISCH MUSEUM (055-5788429) Een volk presenteert zich Streekdrachten uit de collectie van koningin Wilhelmina, 1898-1998 t/m 29 nov

RIJKSMUSEUM PALEIS HET LOO (055-5772400) Koninklijk Gekleed Wilhelmina 1880-1962 t/m 3 jan 1999

VAN REEKUM MUSEUM (055-5219155) Wilhelmina in beeld - Koningin Wilhelmina officieel en on-officieel in de beeldende kunst van de twintigste eeuw t/m 11 okt Yaquelín Addalá - Voorbij de horizon t/m 22 nov

ARNHEMnHISTORISCH MUSEUM HET BURGERWEESHUIS (026-3512431) Arnhemse popposters t/m 1 nov

MUSEUM VOOR MODERNE KUNST (026-3512431) Power up 15 installaties van in Nederland wonende en werkende kunstenaars t/m 15 nov

NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM (026-357611) Kijk-op-dracht 100 jaar presentaties van Nederlandse streekdrachten t/m 1 nov

ASSENnDRENTS MUSEUM (0592-312741) Keuze uit de collectie: Schone kunsten rond 1900 tot begin okt Rudi Seidel Tekeningen, houtsneden en schilderijen t/m 4 okt

BERG EN DALnAFRIKA MUSEUM (024-6842044) Madagascar De zeboe als gids door heden en verleden t/m 1 nov

BERGENnMUSEUM KRANENBURGH (072-5898927) Henri ten Holt (1884-1968) t/m 10 jan

BERGEN OP ZOOMnGEMEENTEMUSEUM HET MARKIEZENHOF (0164-242930) Jozef van Ruyssevelt verlengd t/m 25 okt Engelen, gevleugelde schoonheid door de eeuwen heen t/m 1 nov

BRIELLEnHISTORISCH MUSEUM DEN BRIEL (0181-475475) Perikelen ter zee - herinneringen aan de zeeslagen van Maarten Harpertsz' Tromp (1598-1653) t/m 29 nov

DELFTnLEGER MUSEUM (015-2150500) Van Maurits naar Munster - Tactiek en triomf van het Staatse leger t/m 3 jan 1999 Soldatensouvenirs in Batik t/m 28 febr

STED. MUSEUM HET PRINSENHOF (015-2602358) 150 jaar Delftsch Studenten Corps t/m 27 sept

DEN BOSCHnNOORDBRABANTS MUSEUM (073-6877800) Wonen in Arcadië Het interieur van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen, v.a. 26 sept

DEN HAAGnHAAGS HIST. MUSEUM (070-3646940) Monumenten van macht Zeven eeuwen woongeschiedenis van het Haagse Voorhout, t/m 29 nov Historie en afstand Experimenteel kunstproject met Marcel van Eeden, Nicolas Dings, Jan van Goyen en Wim Hardeman, v.a. 26 sept

LETTERKUNDIG MUSEUM/KINDERBOEKENMUSEUM (070-3339666) Den Haag, je tikt er tegen en het zingt t/m 27 sept

LOUIS COUPERUS MUSEUM (070-3640653) Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar... t/m 27 sept

MAURITSHUIS (070-3023435) Gerard Ter Borch en de Vrede van Munster t/m 11 okt Rembrandt zelf Zelfportretten van Rembrandt v.a. 25 sept

MUSEON (070-3381338) Bats - masters of the night t/m 1 nov

MUSEUM HET PALEIS (070-3381120) De ontdekking van de Egyptische kunst t/m 8 nov

MUSEUM VAN HET BOEK/ MUSEUM MEERMANNO-WESTREENIANUM (070-3462700) M.R. Radermacher Schorer (1888-1956). Minnaar van het 'schoone' boek t/m 22 nov

MUSEUM BEELDEN AAN ZEE (070-3585857) Karel Appel Overzichtstentoonstelling verlengd t/m 11 okt

DEN HELDERnMARINEMUSEUM (0223-656902) Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser Herinneringen van Wilhelm II aan zijn keizerlijke marine, t/m 27 sept 400 jaar lichtbakens te Den Helder t/m 25 okt

DEVENTERnHISTORISCH MUSEUM DE WAAG (0570-693788) SPEELGOED EN BLIKMUSEUM: Op reis t/m 1 nov

DOETINCHEMnKASTEEL HUIS BERGH (0314-661281) Tussen Spanje en Oranje Huis bergh, Gelderland en de Tachtigjarige oorlog t/m 27 sept

DOMBURGnMARIE TAK VAN POORTVLIET MUSEUM (0118-584618) De zomer van Schütz Schilders van Zeeland (1817-1933) t/m 1 nov

EINDHOVENnVAN ABBEMUSEUM ENTR'ACTE (040-2758522) Een keuze uit de eigen collectie t/m 8 nov

MUSEUM KEMPENLAND (040-2529093) Gelicht uit het palet van Brabantse schilders t/m 8 nov Eeuwige jeugd Honderd jaar Augustinianum t/m 8 nov

ENSCHEDEnRIJKSMUSEUM TWENTHE (053-4358675) Rosemin Hendriks Tekeningen t/m 18 okt Geert-Jan van Oostende - Gedoogzone voor een tekening v.a. 26 sept

GORINCHEMnGORCUMS MUSEUM (0183-632821) Wat van waarde is... t/m 16 nov

GOUDAnSTEDELIJKE MUSEA (0182-588440) MUSEUM DE MORIAAN: Biscuit aardewerk van Theo A.C. Colenbrander t/m 10 jan 1999 MUSEUM HET CATHARINA GASTHUIS: Schilderijen uit de Gouden Eeuw t/m 27 sept Met tekenstift, burijn en penseel Tekeningen en prenten uit de collectie van de St. Janskerk te Gouda, v.a. 26 sept De feniks - ontwerpen voor de restauratie van het Van Bergen Ijzendoorn monument v.a. 25 sept

VERZETSMUSEUM ZUID-HOLLAND (0182-520385) Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog t/m 1 nov

GRONINGENnGRONINGER MUSEUM (050-3666 555) Siep van den Berg Geometrisch abstracte schilderijen uit jaren '90 t/m 25 okt What remains Ruimtelijk werk van kunstenaars uit Amerika, Canada, Frankrijk, Polen en Nederland, t/m 29 nov Coop in beweging: Bewth t/m 6 dec What remains Beeldhouwwerken t/m 29 nov Micha KLein t/m 29 nov De zwaarden van Godlinze t/m 22 nov

NATUURMUSEUM (050-3673320) Natura ex machina Foto's, objecten en teksten van Rommert Boonstra t/m 3 jan 1999 Wildlife Photographer Of The Year 1997 t/m 30 nov De keuze van professor Van Straaten t/m 22 nov

VOLKENKUNDIG MUSEUM GERARDUS VAN DER LEEUW (050-3635791) Wonen wereldwijd t/m 30 nov Tengenenge in Groningen t/m 15 okt

HAARLEMnARCHEOLOGISCH MUSEUM (023-5420888) Bij Jupiter! Tentoonstelling over de Romeinse forten die zijn opgegraven bij Velsen, verlengd t/m 9 okt

FRANS HALSMUSEUM (023-5115775) VLEESHAL: 17de Eeuwse schuttersstukken t/m 8 nov

HISTORISCH MUSEUM ZUID-KENNEMERLAND (023-5422427) Nieuwe wegen-vrouwen, werk en scholing 1898-1998 v.a. 26 sept

TEYLERS MUSEUM (023-5319010) Naar het lijk - het Nederlandse doodsportret 1500-heden t/m 29 nov Pieter Wetselaar - graficus en kalligraaf v.a. 26 sept

HEINOnKASTEEL HET NIJENHUIS (0572-391434) Lucebert - honderd tekeningen t/m 8 nov

HELMONDnGEMEENTEMUSEUM (0492-547475) Zomeropstelling hedendaagse kunst t/m 27 sept Gerard Princee v.a. 27 sept

HILVERSUMnGOOIS MUSEUM (035-6292826) Het hart van Hilversum, de Kerkbrink t/m 27 sept

OMROEPMUSEUM (035-6885888) 30 jaar popmuziek op radio en televisie t/m 1 nov

HOORNnWESTFRIES MUSEUM (0229-280028) De naakte wereld Schilderijen van Berend Jan Udink t/m 4 okt

MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW (0229-214001) Dick Bruna t/m 3 jan

KAMPENnSTEDELIJK MUSEUM KAMPEN (038-3317361) Gerrit Hondius (1891-1970) v.a. 26 sept

LARENnSINGER MUSEUM (035-5315656) Eddy Gheress Beelden en pastels t/m 11 okt

GEOLOGISCH MUSEUM HOFLAND (035-5382520) Edelstenen bekennen kleur t/m 1 nov

LEERDAMnGLASMUSEUM LEERDAM (0345-612714) W.J. Rozendaal, ontwerper Kristalunie Maastricht t/m 4 okt

LEEUWARDENnFRIES MUSEUM (058-2123001) Achter prikkeldraad t/m 8 nov Het wellvaaren van deese boodem t/m 8 nov Lift Tekeningen van Michael Tedja t/m 1 nov In het spoor van Italië - Noorderlingen op reis naar Italië 1450-1950 t/m 29 nov

KERAMIEKMUSEUM (058-2127438) Fries aardewerk v.a. 26 sept

FRIES NATUUR MUSEUM (058-2129085) Het beest in de mens t/m 27 sept

MUSEUM HET PRINCESSEHOF (058-2127438) Inca's - heersers van de Andes t/m 10 jan

LEIDENnMUSEUM BOERHAAVE (071-5214224) Groeten uit de Kosmos-buitenaards gevaar feit of fictie? t/m 27 sept

RIJKSMUSEUM HET KON. PENNINGKABINET (071-5120748) Ben ik in beeld? Portretpenningen uit de Renaissance v.a. 26 sept

RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN (071-5163163) Mummies! tot eind 1998 Actie Romein! tot eind 1998 Who's afraid of Ancient Blue! tot eind 1998 Antiek Tourisme Een reis langs het mooiste van het Rijksmuseum van Oudheden tot eind 1998

RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE (071-5168800) Indianenverhalen t/m 16 mei

STEDELIJK MUSEUM DE LAKENHAL (071-5165360) Van beeld tot beeld t/m 1 nov

MAASTRICHTnBONNEFANTENMUSEUM (043-3290190) Een huis voor altijd De sarcofaag van Simpelveld en andere Romeinse graven uit Zuid-Limburg t/m 31 dec

MIDDELBURGnZEEUWS MUSEUM (0118-626655) De zomer van Schütz Schilders van Zeeland (1817-1933) t/m 1 nov

NIJMEGENnBIJBELS OPENLUCHT MUSEUM (080-229829) De waanzin ten top, 3000 jaar Toren van Babel t/m 2 nov

OTTERLOnKRÖLLER-MÜLLER MUSEUM (0318-591241) De wortel van alles is tekenen Alle tekeningen van Vincent van Gogh uit de collectie t/m 3 jan

ROERMONDnSTEDELIJK MUSEUM ROERMOND (0475-333 496) Andrea Küster Recente schilderijen en tekeningen t/m 11 okt

ROTTERDAMnMUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN (010-4419539) Engelse keramiek van 1950 tot heden verlengd (einddatum nog niet vastgesteld) Scratches on the surface of things t/m 4 okt Stephen Prina - The monochrome paintings t/m 27 sept Egyptomania in Nederland t/m 1 nov Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) t/m 25 okt Moshekwa Langa t/m 27 sept Aanwinsten Moderne Kunst vanaf 1985 t/m 4 okt I rip you, you rip me t/m 27 sept Kiss the future Walter van Beirendonck/W. &L.T. t/m 15 nov Ger van Elk (gastconservator) v.a. 26 sept

CHABOT MUSEUM (010-4363713) De Nieuw Amsterdam - een varend kunstwerk t/m 10 jan

HIST. MUSEUM ROTTERDAM 'SCHIELANDSHUIS' ATLAS VAN STOLK (010-2176767) De inhuldiging van Koningin Wilhelmina Voorstudies van N. van der Waay uit de Atlas Van Stolk t/m 25 okt Witte Huis honderd jaar t/m 29 nov In het licht van haven en industrie Schilderijen en pastels van Herman Heijenbrock v.a. 25 sept

KUNSTHAL (010-4400300) Francesca Woodman t/m 15 nov Willem de Kooning Academie t/m 31 okt 100 jaar M.C. Escher (1898-1972) t/m 6 dec Het elektrische huis Design van elektrische huishoudelijke apparaten in Nederland v.a. 26 sept

MARITIEM MUSEUM PRINS HENDRIK (010-4132680) Holland-Amerika Lijn 125 jaar verlengd t/m 14 mrt Vanaf de kade gezien Aquarellen van Herman Bosboom t/m 22 nov

MARITIEM BUITENMUSEUM (010-4048072) Stoom t/m 31 dec

NATUUR MUSEUM ROTTERDAM (010-4364222) Het land in de krant t/m 8 nov

NATIONAAL SCHOOL MUSEUM (010-4045425) Verkeerd geleerd v.a. 26 sept Een voorwerp van aanhoudende zorg - Onderwijswetgeving 1880-1920 v.a. 26 sept

NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT (010-4401200) Manifestatie South African Seasons t/m 30 sept Ikonen van de moderne architectuur: de buffalo grain elevators Architectuurfotografie van Gerrit Engel t/m 11 okt De Nijl Architecten t/m 1 nov Living bridges t/m 29 nov Een derde stadsbrug? t/m 29 nov Bouwen over water t/m 29 nov

NEDERLANDS FOTO INSTITUUT (010-2132011) Suburban Options v.a. 27 sept Anja de Jong - Borderland 1992-1998 v.a. 27 sept

MUSEUM VOOR VOLKENKUNDE (010-4112201) Made in the Pacific Hoogtepunten uit de collectie Oceanië t/m 31 dec 1998 Soaps t/m 31 dec Een laatste groet Uitvaart- en rouwrituelen in multicultureel Nederland t/m 31 dec This used to be my playground t/m 4 okt

SCHIEDAMnSTEDELIJK MUSEUM (010-2463666) Twee vrouwen van Schiedam 1250-1598 t/m 3 jan 1999 Beelden voor het Stadserf-Gijs Assmann, Tom Claassen en Matt Mullican t/m 22 nov

SITTARDnSTEDELIJK MUSEUM HET DOMEIN (046-4513460) Helí Rekula Installatie kunst t/m 11 okt

TILBURGnDE PONT (013-5438300) Rob Birza - cosy monsters from inner space t/m 18 okt Bernard Frize Recente schilderijen t/m 3 jan Tacita Dean t/m 17 jan

NEDERLANDS TEXTIELMUSEUM (013-5367475) Digital printing Stork t/m 10 jan 1999 Blikvangers Accessoires door Nederlandse en Belgische ontwerpers t/m 10 jan De gevoileerde blik t/m 8 nov Vijf vrouwen - pioneers in de Nederlandse textielkunst v.a. 26 sept

SCRYPTION (013-5800821) Harry Vlamings: Het boek als kunstwerk t/m 1 nov Schrift op postzegels Postzegelcollectie van Utrechtse frater, t/m 17 jan Parels van het Scryption t/m 8 nov

UDENnPRONKKAMER UDEN (0413-26 7947) Over de grens en weer terug t/m 22 nov

UTRECHTnMUSEUM CATHARIJNECONVENT (030-2313835) De ark van Noach volgens Dick Bruna t/m 1 nov De schat van Sint-Victor Middeleeuwse kunst uit Xanten, t/m 22 nov

NATIONAAL MUSEUM VAN SPEELKLOK TOT PIEREMENT (030-2312789) Zingende klokken van de Lage Landen t/m 27 sept

NEDERLANDS MUNTMUSEUM (030-2910410) De muntslag ten tijde van Koning Willem II t/m 30 okt Wilhelmina 1890-1898 t/m 30 sept De Nederlandse ontwerpen voor de euro & De ontwerpen voor de nationale zijde van de euro t/m 31 dec 1998

VELSENnMUSEUM BEECKESTIJN (0255-512091) Dood-gewone kunst-nieuwe en oude aspecten van het laatste afscheid t/m 18 okt

VLAARDINGENnVISSERIJMUSEUM (010-4348722) Het zeemansleven van Jan Sanders t/m 30 sept

VLISSINGENnSTEDELIJK MUSEUM (0118-412498) De zomer van Schütz Schilders van Zeeland (1817-1933) t/m 1 nov

ZUTPHENnMUSEUM HENRIETTE POLAK (0575-516878) Bert de Wilde (1947) Schilderijen en werken op papier t/m 4 okt Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994) Een keuze uit de eigen collectie, verlengd t/m 25 okt

STEDELIJK MUSEUM ZUTPHEN (0575-516878) Kostbaar juweel - De Sint Walburgiskerk in Zutphen, t/m 6 dec

ZWOLLEnMUSEUM DE STADSHOF (038-4232647) Allina Ndebele: De draad van het verhaal t/m 27 sept Sculpturen uit Venda en Gazankulu t/m 27 sept Blikobjecten uit de collectie Felix Valk t/m 27 sept

STEDELIJK MUSEUM ZWOLLE (038-4214650) Louis van Doornum Werken op papier t/m 25 okt Op bevroren water t/m 8 nov De tijd van Lamme zijn broer t/m 16 nov TUIN: Beelden van Per Abramsen t/m 27 sept