India en Pakistan heropenen overleg; 'Kwestie Kashmir vreedzaam regelen'

CALCUTTA, 24 SEPT. De premiers van India en Pakistan hebben gisteren afgesproken het geschil over de deelstaat Kashmir vreedzaam op te lossen. Volgende maand begint in Islamabad de eerste van een reeks vredesbesprekingen tussen beide landen.

Premier Atal Behari Vajpayee en zijn Pakistaanse ambtgenoot Nawaz Sharif kwamen gisteren in New York overeen de vredesbesprekingen te hervatten. Een jaar geleden braken India en Pakistan de laatste poging hiertoe af.

De spanning tussen beide landen liep de afgelopen maanden zeer hoog op, nadat eerst India en vervolgens Pakistan een serie ondergrondse kernproeven had gehouden. In Jammu en Kashmir, de gedeelde staat waarop beide landen al sinds hun onafhankelijkheid in 1947 aanspraak maken, voerden grenstroepen van beide landen de afgelopen maanden hevige beschietingen uit op elkaars grondgebied.

“Een vreedzame oplossing van alle geschillen, inclusief Jammu en Kashmir, is essentieel voor duurzame vrede en veiligheid in de regio”, aldus een gezamenlijke verklaring van India en Pakistan.

Behalve over Kashmir gaan vertegenwoordigers van de twee regeringen ook praten over terrorisme, bestrijding van drugshandel, economische samenwerking, culturele uitwisseling en een aantal kleinere grensgeschillen.

De ontmoeting tussen Vajpayee en Sharif had gisteren plaats in het New York Palace hotel. Beide premiers zijn in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Het was de tweede keer dat Vajpayee en Sharif elkaar spraken sinds de kernproeven in mei. Eind juli ontmoetten zij elkaar in Colombo, maar zij gingen met ruzie uiteen en beschuldigden elkaar ervan geen vreedzame oplossing na te streven. Pakistan wilde alleen over Kashmir praten, India wilde een veel bredere agenda opstellen, mede om te voorkomen dat de aandacht teveel op Kashmir wordt gericht. India wil alleen bilateraal over Kashmir praten en heeft elke bemiddeling van een derde land categorisch van de hand gewezen.

De verwachting is dat een oplossing van het geschil over Kashmir een zeer langdurig vredesproces vergt, waarbij beide landen water bij de wijn zullen moeten doen.

Van het grondgebied van het voormalige prinsdom Kashmir controleert India tweederde, en Pakistan de rest. Twee keer voerden Pakistan en India oorlog over Kashmir, maar ook in vredestijd vinden regelmatig beschietingen plaats over de bestandslijn. Eind juli kwamen meer dan honderd mensen om het leven bij dergelijke schermutselingen.

New Delhi heeft altijd op het standpunt gestaan dat Kashmir een onderdeel is van India. Pakistan vindt dat de overwegend islamitische bewoners van Kashmir zelf moeten beslissen bij welk land zij willen horen.

    • Rob Schoof