Eén op 10.000 anesthesieën mis

ROTTERDAM, 24 SEPT. Jaarlijks overlijden in Nederland 182 mensen tijdens of kort na een operatie mede doordat er bij de anesthesie complicaties ontstaan of fouten zijn gemaakt. Bij elf overledenen is een mislukte anesthesie de enige doodsoorzaak. Routinematige, tijdens kantooruren uitgevoerde operaties bij redelijk gezonde mensen blijken meer anesthesierisico op te leveren dan spoedoperaties en ingrepen bij patiënten die al erg ziek zijn.

Dit blijkt uit onderzoek naar de risico's van anesthesie, uitgevoerd door arts-onderzoekster S. Arbous in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). Deze beroepsvereniging wilde inzicht krijgen in de risico's die hun patiënten lopen. Arbous promoveert eind oktober aan de Universiteit Utrecht op haar onderzoek.

Het aantal sterfgevallen door complicaties bij de anesthesie kan worden verminderd door een verbeterde beschikbaarheid en bereikbaarheid van anesthesiologen, door een betere regeling van de verantwoordelijkheden en het management in de operatiekamers, door het 'weer bij laten komen' nauwgezetter te begeleiden, door geprotocolleerde controle van de apparatuur en door betere afspraken tussen anesthesiologen, anesthesie-assistenten en chirurgen.

Van de 51 anesthesiologenmaatschappen in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland werkten er 48 mee aan het onderzoek. Zij voerden in twee jaar tijd 869.483 anesthesieën uit. Als daarbij een patiënt overleed, vulden de anesthesiologen een uitgebreide geanonimiseerde vragenlijst in. Een commissie van drie anesthesiologen beoordeelde aan de hand van de meldingsrapporten of, en in welke mate de anesthesie aan de dood van deze patiënten had bijgedragen. Omgerekend naar heel Nederland gaat het jaarlijks om 1.144 mensen die tijdens of kort na in totaal 1,3 miljoen anesthesieën overlijden. Bij 182 van die 1.144 overledenen was een anesthesiefout of -complicatie één van de doodsoorzaken en bij elf mensen was dat de enige doodsoorzaak. Bij de helft van degenen die overleden waren de anesthesiologen er niet in geslaagd de bloedsomloop in stand te houden. Bij tien procent faalde de beademing.