Duizenden weer voor de klas; Tekort leraren bestreden met ex-onderwijzers

DEN HAAG, 24 SEPT. Zeventienduizend van de 150.000 oud-leraren die vorig jaar werden opgeroepen om weer voor de klas te staan, willen daadwerkelijk terug naar de basisschool. Dat blijkt uit een enquête, waarvan staatssecretaris Adelmund van Onderwijs gisteren de resultaten bekendmaakte.

Door vergrijzing, toename van het aantal scholieren en de geplande verkleining van klassen, loopt het tekort aan onderwijzers op de basisschool steeds verder op. Voormalig staatssecretaris van Onderwijs Netelenbos schreef vorig jaar iedereen met een lesbevoegdheid buiten het onderwijs aan met de vraag of zij weer les wilden geven.

In het totaal reageerden 23.000 oud-leerkrachten, waarvan 90 procent vrouwen tussen de 35 en 45 jaar. Zeventienduizend oud-leraren overwegen om weer les te gaan geven, van wie 5.000 direct beschikbaar zijn voor het onderwijs.

Opvallend is dat 45 procent van de oud-docenten voor een vaste baan kiest en niet voor deeltijdwerk. De rest van de oud-leraren wil gemiddeld een werkweek van 25 uur. Zestig procent heeft een duidelijke voorkeur om in de lagere klassen les te geven.

Daarnaast gaven 10.000 oud-docenten aan niet zelf op zoek te gaan naar een school. Zij willen bemiddeld worden door het ministerie. Staatssecretaris Adelmund heeft hiervoor uitzendbureau Manpower/ABP-USZO ingeschakeld, dat de oud-leraren zal helpen zoeken en bekijkt in hoeverre de kandidaten bijscholing nodig hebben.

De herintredende leraren zullen van het ministerie van Onderwijs een gratis opfriscursus krijgen om aan de veranderingen in het onderwijs te wennen. In eerste instantie worden de oud-leraren ingezet als vervangers, omdat daar de grootste behoefte aan is.

Om de twijfelaars die geen gehoor hebben gegeven aan de oproep van het ministerie toch over te halen, overweegt Adelmund nogmaals een brievenactie te houden. “Het is belangrijk alle hens aan dek te krijgen”, zei ze.

Het dreigend tekort aan leraren voor de middelbare school wil Adelmund waarschijnlijk met een zelfde aanpak oplossen. Volgens de staatssecretaris is het met name van belang dat het imago van de lerarenopleidingen wordt verbeterd.