Borst wil meer aandacht voor pijnbestrijding

DEN HAAG, 24 SEPT. Minister Borst (Volksgezondheid) wil dat in de basisopleiding voor arts en verpleegkundige meer aandacht komt voor zorg gericht op het verlichten van het lijden van ongeneeslijk zieken.

Het huidige aanbod van palliatieve zorg is te versnipperd en de deskundigheid van de behandelaars is te afhankelijk van de toevallige bijscholing. Borst zei dit vanmorgen in Rotterdam tijdens een congres over palliatieve zorg. Zij wenst ook de bestaande hospices, tehuizen waar mensen onder begeleiding kunnen sterven, in de 'gewone' gezondheidszorg te integreren.