Al 10 mln werklozen extra door crises

GENÈVE, 24 SEPT. Door de financiële crises in de wereld zijn er dit jaar al tien miljoen werklozen bijgekomen. Vooral de werknemers in Azië, met name in Thailand, Indonesië en Zuid-Korea, hebben het zwaar te verduren. In totaal telt de wereld op het ogenblik 150 miljoen mensen zonder werk.

Dit zei gisteren Michel Hansenne, directeur van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), bij de presentatie van het halfjaarlijkse rapport over de werkgelegenheid van zijn organisatie.

“Het ziet er slecht uit voor de wereldomvattende werkgelegenheid en het wordt nog slechter”, zei Hansenne. In veel regio's is er dan wel sprake geweest van economische groei, maar alleen in de Verenigde Staten is er daardoor een duidelijke vermindering van de werkloosheid opgetreden. In mindere mate is dat het geval in de Europese Unie, aldus Hansenne.

In het rapport staat dat het Nederlandse werkloosheidscijfer duidelijk onder het gemiddelde van de industrielanden ligt. Nederland heeft een werkloosheid van 4,6 procent van de beroepsbevolking, terwijl de industrielanden een gemiddelde van 7,6 procent noteren.

Van de industrielanden heeft Noorwegen de kleinste werkloosheid (2,6 procent), gevolgd door Luxemburg en IJsland met allebei 3,4 procent. Nederland bezet, na Japan en Oostenrijk (4,0 procent) en Zwitserland (4,2 procent) een vijfde plek. Spanje worstelt met 18,9 procent werklozen en is hiermee hekkensluiter van de industrielanden.

Op wereldschaal heeft Oezbekistan met slechts 0,4 procent de allerkleinste werkloosheid. De werkloosheid in Macedonië is schrikbarend groot met maar liefst 43 procent, ingegeven door de huidige chaos in de regio.

Voor Azië schildert de ILO een dramatisch scenario. De werkloosheid zal met name Indonesië nog harder treffen dan nu het geval is en oplopen tot 9 à 12 procent, waar dat in 1996 nog 4 procent was.

Globaal gezien worden vooral jongeren getroffen door werkloosheid. Maar liefst 60 miljoen van hen in de leeftijd van 15 tot 24 jaar komt niet aan de bak. De ILO schat dat in totaal een miljard mensen, een derde van de arbeidsgeschikten over de hele wereld, momenteel niet werken of sterk onder hun capaciteit functioneren.

De ILO wijst aanpassing van het basisonderwijs, specifieke scholing en training aan als sleuteloplossingen om de aantrekkende concurrentie door de globalisering het hoofd te bieden.

Ook moeten sociale partners in samenwerkingsverbanden stappen voor afstemming en noodzakelijke investering in scholing. (Reuters, ANP)