Zorgen Verzekeringskamer over rente

DEN HAAG, 23 SEPT. De Verzekeringskamer, die toezicht houdt op zo'n 1.600 verzekeraars, waarschuwt de ongeveer honderd aangesloten levensverzekeraars voor de steeds lager wordende rente op de kapitaalmarkt.

“Als de lage rente structureel blijkt of lang aanhoudt, is het nodig aanvullende stortingen te doen of de premies te verhogen teneinde aan de afspraken met de cliënten te kunnen voldoen”, aldus bestuurslid A. Kool van de Verzekeringskamer gisteren op een congres in Amsterdam over het millennium-probleem.

Kool stelde nadrukkelijk niet de rekenrente zelf te willen verlagen, maar wees op de risico's van een lage rente. “Als verzekeraars gelden moeten herbeleggen of nieuwe polissen willen uitgeven moeten zij zich niet rijk rekenen. Anders moeten ze bij het uitkeren van de polissen zelf geld ophoesten”, zei Kool.

Door de steeds verder dalende rente op de kapitaalmarkt dreigt het reële rendement onder de zogenoemde rekenrente van vier procent uit te komen. Momenteel is de rente op de kapitaalmarkt 4,06 procent voor de tienjarige staatslening. De daling van de rente wordt veroorzaakt door onzekerheden die gepaard gaan met de financiële crises in Azië en Rusland.

De rekenrente werd in de jaren vijftig ingesteld om te voorkomen dat verzekeraars zich rijk zouden rekenen. De sterk fluctuerende kapitaalmarktrente zou voor de langlopende beleggingen, die door levensverzekeraars gebruikt worden, niet voldoende zekerheid bieden. Daarom werd een veilig percentage gekozen op basis waarvan de verzekeraars de winstgevendheid van hun polissen moesten baseren. De berekeningen die verzekeraars moeten uitvoeren om tegenover de Verzekeringskamer aan te tonen dat de polissen die zij verkopen winstgevend zijn, gaan bij een verdere rentedaling uit van foutieve vooronderstellingen.

Kool waarschuwde de verzekeraars daar gisteren voor en stelde dat zij ofwel uit de eigen reserves voorzieningen moeten treffen om het nog fictieve tekort te dekken of de premies op polissen moeten verhogen. Een combinatie van beide maatregelen is ook denkbaar. Fortis en ING troffen onlangs al extra reserveringen voor dit zogeheten renterisico. Fortis deed dat ook omdat de rekenrente in België hoger ligt (4,75 procent) dan in Nederland.