Winst van Fiat teruggelopen

TURIJN, 23 SEPT. Het Italiaanse concern Fiat heeft de winst voor belasting in de eerste helft van dit jaar met 12 procent zien dalen van 2,26 biljoen lire tot 2 biljoen lire (2,3 miljard gulden). Ook over geheel 1998 zal het resultaat lager zijn. Hoofdoorzaak is een verslechtering van de marktsituatie voor de autodivisie in Brazilië. De omzet groeide in het eerste halfjaar van 44,94 biljoen lire tot 46,74 biljoen lire (53,3 miljard gulden).

In Brazilië kelderden de autoverkopen met 20 procent. West-Europa en Polen lieten een groei zien van 7 procent. (ANP)