Welzijn vindt 200 miljoen te weinig

DEN HAAG, 23 SEPT. De werkgevers in kinderopvang, maatschappelijk werk en jeugdhulpverlening zijn niet tevreden met de tweehonderd miljoen gulden die het kabinet vrijdag extra beschikbaar stelde voor de CAO in de zorgsector. Met de toezegging kwam de rijksbijdrage voor de CAO op bijna 1,3 miljard gulden. De werkgevers in het welzijn dreigen capaciteit af te stoten, waardoor de werkdruk toe zal nemen, als er niet meer geld komt.