Verzorgingshuizen losgemaakt van rijksbemoeienis

DEN HAAG, 23 SEPT. Staatssecretaris J.Remkes (Volkshuisvesting) maakt een einde aan zijn bemoeienis met ruim vierhonderd verzorgingshuizen en ouderencomplexen. De subsidie waarop deze instellingen de komende jaren nog recht zouden hebben, wordt in één keer uitbetaald en de overheidsgarantie voor afgesloten leningen wordt beëindigd. De wooncomplexen worden ondergebracht bij woningbouwcorporaties.

De Tweede Kamer heeft hier gisteren mee ingestemd. Het voorstel was ingediend door Remkes' voorganger Tommel. Met deze financiële verzelfstandiging is in de komende vier jaar een bedrag van 1,6 miljard gulden gemoeid. Eerder al kreeg een soortgelijke operatie zijn beslag in de sociale woningbouw die wordt beheerd door woningcorporaties en beleggers.

De ingreep bij de verzorgingshuizen en ouderencomplexen is bovendien nodig omdat een groot aantal anders de komende jaren in grote financiële problemen dreigt te komen. Dit is het gevolg van de leningen die in de jaren zeventig en tachtig voor de financiering van de bouw werden gesloten. Deze zogenoemde klimleningen lopen binnenkort af waardoor veel instellingen met een grote schuld dreigen te worden opgezadeld. Volgens Remkes kunnen veel instellingen daardoor failliet gaan.

De voorgestelde verzelfstandiging geeft de instellingen meer ruimte voor een eigen beleid. Zo kunnen ze inspelen op de lokale behoefte aan onder meer verzorgingsplaatsen. Doordat niet langer hoeft te worden voldaan aan allerlei subsidieregels, wordt het ook gemakkelijker de ouderenzorg te moderniseren, aldus het voorstel.

Om te voorkomen dat de complexen onder het regime van een woningcorporatie te weinig ruimte krijgen voor aanpassingen, kunne bijdragen in de saneringskosten rechtstreeks aan de instelling worden verstrekt, zo zegde Remkes gisteren de Kamer toe.

De Kamer was bezorgd dat de verleende zorg onder de overdracht zou lijden.