Veel Fransen accepteren euthanasie

PARIJS, 23 SEPT. Fransen zijn minder huiverig voor euthanasie dan hun medische stand. Volgens een vandaag gepubliceerde enquête hoopt 79 procent van de Fransen hulp te krijgen om zacht te sterven. 61 procent is ook bereid zelf te helpen de dood dichterbij te brengen voor een naaste die ongeneeslijk ziek is en zwaar lijdt.

Die vandaag in Le Figaro gepubliceerde uitkomst van een Ipsos-enquête kan de discussie over de zachte dood in Frankrijk in een stroomversnelling brengen. Het debat is nog maar net op gang, en wordt door deskundigen met grote omzichtigheid gevoerd. Naar nu blijkt is het Franse publiek verder.

De Franse wet verbiedt iedere hulp bij het bevorderen van het levenseinde. Moord is moord. Medische specialisten wijzen er meestal op dat pijnbestrijding tot aan het natuurlijke eind goed mogelijk is. Huisartsen en verplegend personeel in ziekenhuizen worden intussen vaak geconfronteerd met een hulpvraag. Dat daar in de praktijk meer dan eens gehoor aan wordt gegeven is een publiek geheim.

Het onderwerp kwam in de belangstelling te staan toen eind juli bekend werd dat een verpleegster in Mantes-la-Jolie, bij Parijs, op eigen gezag ongeveer dertig bejaarden aan een zachte dood had geholpen. De leiding van haar afdeling had geen procedure ontworpen voor de omgang met de nood van patiënten en familie. De verpleegster had uit medelijden het heft in handen genomen.

Zaterdag werd het hoofd van de afdeling geriatrie van een ziekenhuis in de Aveyron, in Zuid-Frankrijk, vrijgesproken door de regionale Ordre de Médecins. Hij had een 92-jarige terminale patiënte uit haar lijden verlost. Een collega-arts had daarover geklaagd.