Smartengeld voor slachtoffers asbest

DEN HAAG, 23 SEPT. Er komt een standaard smartengelduitkering van 90.000 gulden voor asbestslachtoffers. Voorlopig komen alleen mensen die lijden aan de ziekte mesothelioom in aanmerking voor een schadevergoeding. Naar verwachting krijgen in de komende dertig jaar ongeveer 40.000 mensen een asbestziekte.

Dat blijkt uit het akkoord over de oprichting van een instituut voor asbestslachtoffers dat vanmiddag is gepresenteerd. Het instituut helpt mensen met een asbestziekte bij de afhandeling van hun schadeclaims. Op die manier moeten de vaak langdurige juridische procedures worden verkort. Nu overlijden veel asbestslachtoffers voordat hun schadeclaim bij de rechter is afgehandeld.

Onder leiding van oud-rechtbankpresident B. Asscher hebben vertegenwoordigers van asbestslachtoffers, vakbonden, werkgevers, verzekeraars en het rijk maandenlang onderhandeld over een schaderegeling. Binnen een jaar moet het instituut beginnen. Het kabinet heeft een startkapitaal toegezegd van 2,5 miljoen gulden.

Het instituut bemiddelt alleen als het slachtoffer en de aansprakelijk gestelde werkgever daar vooraf mee instemmen. Naar verwachting zullen per jaar zo'n driehonderd mensen gebruik maken van het instituut. Afgezien van het smartengeld van 90.000 gulden, kunnen de partijen afspraken maken over een regeling voor andere schade, zoals inkomensverlies. Asbestslachtoffers die geen werkgever meer aansprakelijk kunnen stellen door verjaring of een faillissement van het betreffende bedrijf, kunnen een beroep doen op het rijk.