Robeco-topman voorziet recessie; Consument raakt optimisme kwijt

ROTTERDAM, 23 SEPT. Nederlandse consumenten verliezen hun vertrouwen in de economie. In vergelijking met augustus zijn consumenten deze maand beduidend minder positief over de ontwikkeling van de conjunctuur.

Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een daling van het consumentenvertrouwen kwam voor het laatst voor in het voorjaar van 1996, toen vliegtuigfabrikant Fokker failliet ging. Sindsdien nam het vertrouwen in de conjunctuur gestaag toe. Het bereikte afgelopen voorjaar een recordhoogte met een index van 25. Dat betekent dat per saldo 25 procent van de ondervraagden positief gestemd was over de economie.

In augustus nam het vertrouwen voor het eerst weer af en nu is de index teruggevallen tot 13. “Een vergelijkbare ontwikkeling heeft zich voorgedaan aan het einde van de vorige periode van hoogconjunctuur (1989-1990)”, schrijft het CBS.

Gisteren liet Robeco-topman J. van Duijn zich tegenover het persbureau ANP al somber uit over de vooruitzichten van de economie. Volgens Van Duijn moeten Nederland en Europa rekening houden met een recessie. Tussen nu en het jaar 2000 zal de economische groei “dicht in de buurt” van nul komen. De beurs, die in twee maanden ongeveer 40 procent is gedaald, loopt hierop vooruit. De komende jaren ontstaat er een klassieke 'bearmarkt', een markt in mineur, aldus Van Duijn. President Duisenberg van de Europese Centrale Bank zei gisteren juist dat Europa niet te maken zal krijgen met een recessie.

De omgeslagen stemming van consumenten hangt volgens het CBS mogelijk samen met de onrust op de financiële markten en recente waarschuwingen voor lagere economische groei. De economische berichtgeving op Prinsjesdag heeft geen invloed gehad, omdat de enquête eerder is gehouden.

Opvallend is dat het geringere vertrouwen in de economie zich nog nauwelijks vertaalt in ander koopgedrag. De koopbereidheid is slechts licht gedaald. De CBS-onderzoekers concluderen hieruit dat op korte termijn geen omslag in de ontwikkeling van de consumptieve bestedingen valt te verwachten.

Het CBS meldde vandaag ook dat de industrie juist groeiend vertrouwen heeft in de economie. Bedrijven rekenen op een stijgende productie. Ook op de huizenmarkt is nog niets te merken van lager consumentenvertrouwen, zegt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).