Rechter worstelt met geluidshinder rond Schiphol

De aanhoudende discussie over de geluidsoverlast rond Schiphol beleefde gisteren een nieuwe aflevering voor de Amsterdamse rechtbank.

AMSTERDAM, 23 SEPT. Politici in Den Haag geven openlijk toe “horendol” te worden van de steeds ingewikkelder kwestie-Schiphol. Intussen staat de Amsterdamse bestuursrechter D. Allewijn voor de weinig benijdenswaardige opgave uit te maken of het kabinet en de luchthaven hun boekje te buiten zijn gegaan.

Schiphol dreigt deze herfst, net zoals vorig jaar, de wettelijke geluidsgrenzen te overschrijden. U dient de luchthaven en het ministerie van Verkeer en Waterstaat daarom nu al tot de orde te roepen, zo verlangde de milieubeweging van Allewijn in een kort geding dat gisteren in Amsterdam diende. Nadrukkelijk bracht de raadsman van vier milieuorganisaties, A.H.J. van den Biesen, de belofte van het kabinet van vorig jaar in herinnering dat zulke overschrijdingen “eens maar nooit weer” zouden worden gedoogd.

Onzin, riposteerden de advocaat van Schiphol, Th.J. Douma, en de landsadvocaat, E.J. Daalder. Er zijn tot dusverre nog helemaal geen overschrijdingen geweest en daarom is er nog geen reden geweest voor de minister om in te grijpen. Wel gaven ze toe dat het aannemelijk was dat de geluidsnormen, die op jaarbasis worden berekend, later dit jaar alsnog zouden worden overschreden.

De situatie anno 1998 valt echter volgens hen niet te vergelijken met die van 1997. Het kabinet heeft inmiddels een procedure in gang gezet om de geluidsnormen rond Schiphol aan te passen. Daar zitten een aantal 'absurditeiten' in, zo bleek uit onderzoek eerder dit jaar. Die moeten worden verwijderd en dat kost tijd. Het is niet onredelijk in afwachting daarvan nu al enige overschrijdingen van de huidige, verouderde regels te gedogen.

Van den Biesen schetste een somber beeld van een onbetrouwbare overheid en van functionarissen op Schiphol die er niet voor terugdeinzen om met de cijfers te knoeien. Keer op keer breken die bovendien ongestraft de geldende regels. Een caféhouder die zich niet aan de regels houdt, krijgt een boete. “Zou het niet eens tijd zijn om gewoon te gaan doen en de luchtvaartsector een behandeling te geven waarop alle ondernemers in Nederland kunnen rekenen”, vroeg Van den Biesen zich af.

In juni spande de milieubeweging ook al een kort geding aan tegen de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, Jorritsma, om haar te dwingen minder vluchten op Schiphol toe te laten dan het kabinet zich had voorgenomen. Dezelfde rechter Allewijn wees die eis toen af.

Voorzichtig probeerde Allewijn gisteren een uitweg te zoeken uit de verwikkelingen rond Schiphol. Hij drong er bij de partijen onder meer op aan om, overeenkomstig het 'groene poldermodel' met elkaar om de tafel te gaan zitten.

Erg veel animo toonden beide zijden daar gisteren niet voor. “Het zou ook wel gek zijn als ik zou menen als eerste een oplossing te kunnen bedenken”, liet Allewijn zich ontvallen. Op 2 oktober doet hij uitspraak.