Peper: plan Den Haag past in wet

DEN HAAG, 23 SEPT. Het plan van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving past binnen de wettelijke bevoegdheden van de provincie. Dat zei minister Peper (Binnenlandse Zaken) vanmorgen in de Tweede Kamer.

Peper zei zich niet al te nadrukkelijk te willen bemoeien met de provinciale plannen. “We moeten in Nederland de bestuurlijke verantwoordelijkheden goed gescheiden houden.” De minister zei van mening te zijn dat de plannen in lijn zijn met de motie-Remkes, die vorig jaar door de Tweede Kamer is aangenomen.

De regeringspartijen PvdA, VVD en D66 hielden vast aan hun toen ingenomen standpunt dat de bouwlocaties Ypenburg, Leidschenveen en een deel van Wateringseveld aan de gemeente Den Haag moeten worden toegevoegd.

De overige partijen in de Kamer hadden geen goed woord over voor “de politieke deal” van de paarse partijen. Van den Berg (SGP) zei dat de motie-Remkes de bron van alle ellende is. “De wet over de grenscorrecties is nooit bedoeld voor het oplossen van problemen van bestuurlijke organisatie. Hier is sprake van oneigenlijk gebruik van procedures”, aldus Van den Berg.

Ook CDA, GroenLinks, SP en GPV/RPF toonden zich tegenstanders van de provinciale plannen. Zij kregen bijval van de ruim honderd actievoerders uit de vijf randgemeenten die hun aanwezigheid bij het Kamerdebat met veel rumoer onderstreepten.